Essays about: "ekotyper"

Found 2 essays containing the word ekotyper.

 1. 1. Taxonomisk indelning och bevarande av späckhuggaren

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Isa Persson; [2017]
  Keywords : späckhuggare; orcinus orca; ekotyper; artindelning; bevarandebiologi; taxonomi;

  Abstract : Späckhuggaren är världens största delfin och en av havens toppredator. Trots att späckhuggaren uppvisar specialiseringar med avseende på social sammansättning, val av bytesdjur och ibland har morfologiska olikheter är den idag betraktad som en monotypisk art. READ MORE

 2. 2. Effect of Bacillus mediated priming on different natural genetic variants of Arabidopsis thaliana

  University essay from SLU/Dept. of Plant Biology and Forest Genetics (until 131231)

  Author : Staffan Matzén; [2012]
  Keywords : priming of defense; generalist herbivore; Spodoptera littoralis; Arabidopsis thaliana; glucosinolate; feeding experiment; pest management;

  Abstract : In two feeding experiments Bacillus induced priming of plant defense was tested for its effect against the generalist insect pest Spodoptera littoralis. The main hypothesis for the study was that Bacillus induced priming would enable the plant Arabidopsis thaliana to defend itself better against this insect herbivore since this priming seems to involve jasmonic acid, known to be important for plant defense to insects. READ MORE