Essays about: "elderly healthcare information"

Showing result 1 - 5 of 14 essays containing the words elderly healthcare information.

 1. 1. EXPLORING ELDERLY PATIENTS´ BEHAVIOR & NEEDS INSIDE DIGITAL HEALTHCARE PLATFORMS

  University essay from Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Author : Veronica Hardebro; Rebecka Edblad; [2021]
  Keywords : digital healthcare platforms; usage behavior; elderly patients; technology acceptance model; information communication technology.; digitala vårdplattformar; användarbeteende; äldre patienter; TAM; informations- och kommunikationsteknik;

  Abstract : Den ökande och snabba utvecklingen av informations- och kommunikationsteknik har skapat ett nytt ekosystem inom hälso- och sjukvårdssektorn bestående av digitala plattformar. Detta har gjort det möjligt för patienter att söka och ta emot vård på nya sätt som tidigare inte var möjligt. READ MORE

 2. 2. TICaP : Technology Improvement for Care Planing

  University essay from Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Author : Lovisa Johansson; Jesper Johansson; [2020]
  Keywords : informationsteknologi; kommunikationsteknologi; hemtjänst; vårdeffektivisering;

  Abstract : En stor del utav dagens vårdtagare är äldre personer och majoriteten utav dessa vill kunna bo kvar i det egna hemmet under så lång tid som möjligt. Det som oftast hindrar dem är deras olika behov och funktionshinder som gör att de ständigt är i behov av någon annans hjälp. READ MORE

 3. 3. Prediction of Caregiver’s Next Action in Digital Healthcare

  University essay from Lunds universitet/Matematik LTH

  Author : Elin Andersson; Paulina Sager; [2020]
  Keywords : Mathematics and Statistics;

  Abstract : Digital healthcare has proven to be increasingly important as the pressure on primary healthcare is enhanced, with a growing elderly population that lives longer. The importance of an effective digital healthcare with high quality is consequently increasing. READ MORE

 4. 4. Marsvin (Cavia) som djurunderstödda insatser till äldre människor med demens

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Jennifer Johansson; [2020]
  Keywords : Guinea pig; animal assisted intervention; dementia; behaviour;

  Abstract : Guinea pigs are used as Animal Assisted Interventions (AAI) to people with different disabilities and are often used in healthcare environments. There are studies made that highlight guinea pigs as AAI for children with autism and the results show that there are plenty of positive effects for the children, but there are not a lot of studies on the effects for the animals. READ MORE

 5. 5. Non-use of Digital Health Meeting Services Among Swedish Elderly Living in the Countryside

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Author : Sara Landgren; [2020]
  Keywords : digital healthcare; digital consultations; digital health meetings; elderly; rural; countryside;

  Abstract : Digital consultations in primary care have the advantage of offering equal healthcare for people residing in the countryside. While it is gaining acceptance among young- and middle-aged people, the elderly are reluctant to use it. READ MORE