Essays about: "electrical distribution thesis neplan"

Found 1 essay containing the words electrical distribution thesis neplan.

  1. 1. Development of a Simulation Module for the Reliability Computer Program RADPOW

    University essay from KTH/Elektroteknisk teori och konstruktion

    Author : Johan Setréus; [2006]
    Keywords : Monte Carlo Simulation; Electrical distribution system; Reliability indices; RADPOW; NEPLAN; RCAM;

    Abstract : Detta examensarbete beskriver hur en Monte Carlo simulering (MCS) kan användas för tillförlitlighetsanalys av ett eldistributionssystem. Metoden har implementerats i verktyget RADPOW som nu kan utföra både analytiska och numeriska beräkningar. READ MORE