Essays about: "elektrolyter"

Showing result 1 - 5 of 15 essays containing the word elektrolyter.

 1. 1. A comparison between aqueous and organic electrolytes for lithium ion batteries

  University essay from KTH/Kemiteknik

  Author : Gabriel Quintans De Souza; [2021]
  Keywords : batteries; electrolyte; lithium-ion; impedance spectroscopy; aqueous based electrolyte; batterier; elektrolyt; lithiumjon; impedansspektroskopi; vattenbaserad elektrolys;

  Abstract : Många batteriers användningsområden kräver att batterierna har hög upp- och urladdningshastighet samt låg kostnad. För dessa användningsområden är vattenbaserade laddningsbara batterier (ARB) ett möjligt alternativ i och med att de är svårantändliga, har god jonledningsförmåga, lägre inre resistans, billigare elektrolytlösning och tillverkning och har potentiellt högre upp- och urladdningshastigheter. READ MORE

 2. 2. Hållbarhet hos kemiska metaboliter i hundurin

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Petra Andersson; [2021]
  Keywords : hund; urin; kemiska metaboliter; hållbarhet; förvaring;

  Abstract : Urinprover kan behöva skickas till externa laboratorium för analys. Om ämnet, som ska analyseras, inte är stabilt under transport kan förseningar leda till felaktiga eller missvisande resultat. Av den orsaken är det viktigt att undersöka vilka förändringar som sker i urinprover under olika temperaturförhållanden vid olika tidpunkter. READ MORE

 3. 3. Development and 3D Printing of Intrinsically Stretchable Materials for Microsupercapacitors

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Alexander Engman; [2020]
  Keywords : Stretchable electronics; Printed electronics; 3D printing; Direct Ink Writing; Additive manufacturing; Printed supercapacitor; Sträckbar elektronik; Tryckt elektronik; Friformsframställning; Direct InkWriting; Additiv tillverkning; Tryckt superkondensator;

  Abstract : The purpose of this thesis is to develop a simple Direct Ink Writing (DIW) method for fabricating intrinsically stretchable microsupercapacitors as ef- fective on-chip energy storage devices for the emerging stretchable electron- ics. Using the printing method for fabricating intrinsically stretchable elec- tronic components remains a novel approach. READ MORE

 4. 4. Maropitants effekt och användningsområden hos katt

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Josefin Magnusson; Ida Svensson; [2018]
  Keywords : antiemetika; Cerenia; maropitant; katt; illamående; kräkning; premedicinering;

  Abstract : Med frågeställningen om maropitant regelmässigt bör ingå i premedicineringen av katt inför allmän anestesi som utgångspunkt, syftar studien till att med hjälp av vetenskaplig litteratur undersöka om fördelarna överväger nackdelarna vid administrering av maropitant vid premedicinering av katt. Syftet är också att undersöka vilka övriga effekter maropitant har vid administrering till katt. READ MORE

 5. 5. Diarré hos spädkalvar : hur man förebygger och behandlar spädkalvsdiarré

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Emme-Li Dahl Sturedahl; [2018]
  Keywords : kalvdiarré; kalvhälsa; behandling kalvdiarré; vätskeersättning; råmjölk;

  Abstract : Spädkalvsdiarré är en vanlig dödsorsak hos kalvar världen över. Behandlingsmetoderna är många och målet med detta arbete är att kunna förstå sjukdomen och därmed på bästa sätt kunna behandla och förebygga diarréproblem ute i besättningarna. READ MORE