Essays about: "elektroplätering"

Found 2 essays containing the word elektroplätering.

 1. 1. Metal Recovery by Electro Winning - A Product Concept

  University essay from KTH/Maskinkonstruktion (Avd.); KTH/Integrerad produktutveckling

  Author : Erik Hedin; Johan Rohde-Nielsen; [2018]
  Keywords : Metal recovery; electro winning; electrolysis; electroplating; concept development; Metallåtervinning; elektroutvinning; elektrolys; elektroplätering; konceptutveckling;

  Abstract : En konceptlösning för ett elektrovinningssystem utvecklas baserat på Glenngårds (2019) tidigare arbete. Arbetet är genomfört så att det besvarar tre frågor om en potentiell konceptlösning. Frågeställningarna inkluderar vilka krav som behöver uppfyllas, design av en passande arkitektur och hur vissa konceptparametrar kan verifieras. READ MORE

 2. 2. Investigating an electroplating method of Co-Cr alloys : A design of experiment approach to determine the impact of key factors on the electroplating process

  University essay from Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Author : Andreas Nordenström; [2018]
  Keywords : design of experiment; electroplating; selective surfaces; Co-Cr; Fractional factorial design; concentrating solar collectors; experimentell design; elektroplätering; solfångare;

  Abstract : Solar energy is increasingly being considered a promising solution to reduce the emissions of CO2 and green house gas. The performance of solar collectors largely depends on the ability to absorb incoming solar radiation with minimal thermal radiation losses. READ MORE