Essays about: "elite sport"

Showing result 6 - 10 of 63 essays containing the words elite sport.

 1. 6. Fotbolltracker

  University essay from Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Author : Oliver Olsson; Erik Svensson; [2021]
  Keywords : ;

  Abstract : To collect data from different practitioners within different kinds of sport is something that is growing. The data can be used for various purposes, but above all, it is how the players and the practitioners can develop and perfect their skills. READ MORE

 2. 7. Associations between vertical jumps, agility and success in elite male and female volleyball players

  University essay from Högskolan i Halmstad

  Author : Marcus Nilsson; [2021]
  Keywords : ;

  Abstract : Background: Volleyball is a physically demanding sport, not because of physical contacts between players but because of the quick movements and changes of directions that occurs both horizontally and vertically. Many coaches consider vertical jump and agility as the most important skills for a successful volleyball player to possess. READ MORE

 3. 8. The Pathway to Sporting Excellence in Swedish Table Tennis : A Holistic Ecological Case Study

  University essay from Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Author : Michaela Karlsson; [2020]
  Keywords : holistic ecological approach; talent development; table tennis;

  Abstract : The holistic ecological approach (HEA) suggests that athlete’s talent development is influenced by the environment in which the athlete is embedded, and that some environments are more successful in facilitating athlete’s junior to senior transition. This study uses the HEA and the two working models to examine one effective talent development environment in Swedish table tennis. READ MORE

 4. 9. Prevalens av frånskjutsasymmetri hos unghästar samt hästar som tävlar svår klass i hoppning och dressyr

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Julia Söderström; [2020]
  Keywords : Häst; rörelseasymmetri; frånskjutshälta; objektiv rörelseanalys; unghästar; elithästar;

  Abstract : Ortopediska problem, som ger upphov till hälta är den vanligaste orsaken till att hästar besöker veterinär och den största anledningen till att sporthästar tvingas avsluta sin tävlingskarriär tidigare än planerat. Ortopediska skador är således ett stort problem både för hästars välfärd men även ekonomiskt för ryttare och hästägare. READ MORE

 5. 10. Exploring Subjective Experiences of Sport-Related Concussions in Swedish Elite Athletes : A phenomenological study

  University essay from Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Author : Annie Söderberg; [2020]
  Keywords : concussion; elite athletes; thematic analysis; injury recovery; psychological responses; hjärnskakning; elitidrottare; tematisk analys; rehabilitering; psykologiska responser;

  Abstract : The present study explored elite athletes experiences of a sport-related concussion (SRC), i.e. cognitive, emotional and behavioral responses in rehabilitation. The participants were four elite athletes, 2 men and 2 women (23-25 years old), from cycling and martial arts, all suffering protracted concussion symptoms. READ MORE