Essays about: "emotional state"

Showing result 1 - 5 of 108 essays containing the words emotional state.

 1. 1. Bridging Cognitive and Emotional Learning : Didactical Contributions of Constructive Journalism to Climate Change Education

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Author : Juliane Höhle; [2020]
  Keywords : Sustainable Development; Climate Change Education; Didactical Intervention; Constructive Journalism; Cognitive Learning; Emotional Learning;

  Abstract : To fight climate change, people need to change their behaviours towards emitting fewer greenhouse gases and build a system that is resilient towards the future shocks that climate change will create. Education can be seen as a key factor in behaviour change. READ MORE

 2. 2. Operant betingning på hund : strypkoppel eller godis?

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Jenny Löf; [2020]
  Keywords : operant betingning; hund; bestraffning; förstärkning; positiv; negativ; djurvälfärd; relation; inlärning; motivation; ras; känslomässigt tillstånd; ålder;

  Abstract : The life of a dog is full of training and learning moments, something that shapes the dog. It is therefore important to choose a training method that gives you a healthy, happy, and enjoyable dog. It is also important to consider how certain factors affect learning in dogs. READ MORE

 3. 3. Veterinärers kännedom om och inställning till användandet av suturmaterial behandlade med triklosan

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Axel Brånstrand; [2020]
  Keywords : triklosan; plus-suturer; antibakteriella suturmaterial;

  Abstract : Infektioner i operationssår, s.k. SSI (Surgical Site Infections), är en vanligt förekommande komplikation efter kirurgi på hund och katt. SSI ger ökad risk för mortalitet och lidande för djuret samt en ökad kostnad och känslomässig påverkan på djurägaren. READ MORE

 4. 4. Att iscensätta naturupplevelser : ett utforskande gestaltningsarbete om människors relation till natur

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : My Nordström; Karolin Hård; [2020]
  Keywords : naturupplevelse; friluftsliv; konstnärlig gestaltning; tillfällig landskapsarkitektur; immersiva upplevelser; immersion; dramaturgi;

  Abstract : Samhällets dualistiska attityd skiljer ofta människa från djur, stad från natur, stadsliv från naturliv, vilket gör att relationerna mellan människan och naturen är bristande. Världsbilden och värderingarna bygger bland annat på den naturkontakt som erbjuds i vardagslivet samt hur naturen kommuniceras. READ MORE

 5. 5. Cognitive Bias as a Measurement of Emotional States in Dogs

  University essay from Linköpings universitet/Institutionen för fysik, kemi och biologi

  Author : Emma Brännmark; [2020]
  Keywords : Cognitive bias; dog; emotional state; enrichment; personality; welfare;

  Abstract : Cognitive bias can be used when determining emotional states in animals by assessing the animal’s perception of an ambiguous stimulus. In the concept of animal welfare, both physical health as well as mental health of animals are involved. Therefore, cognitive bias can be a valuable tool in order to measure the mental health of an animal. READ MORE