Essays about: "endometrit"

Found 5 essays containing the word endometrit.

 1. 1. CEH och pyometra hos tik

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Stina Wallander; [2018]
  Keywords : cystisk endometriehyperplasi; CEH; pyometra; tik;

  Abstract : Cystisk endometriehyperplasi (CEH) och pyometra är vanligt förekommande sjukdomar hos äldre tikar. CEH är oftast symptomlös och karaktäriseras av cystiskt dilaterade körtlar i uterus endometrium och ökad mucusproduktion. READ MORE

 2. 2. Factors affecting reproductive performance and health in dairy cows in Tajikistan

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Michelle Alexius Lindgren; [2017]
  Keywords : reproduction; dairy production; Tajikistan;

  Abstract : In Central Asia one can locate the smallest landlocked country of the former Soviet Union; Tajikistan. The country is a presidential republic and has been since the independence from Russian Soviet 1991 and is now one of the 15 former Soviet countries with the lowest per capita GDP. READ MORE

 3. 3. Glukokortikoiders inverkan på fertiliteten hos ston med kvarstående betäckningsinducerad endometrit

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Anne Eriksson; [2011]
  Keywords : glukokortikoider; endometrit; fertilitet; ston; insemination;

  Abstract : Kvarstående endometrit efter betäckning eller insemination, "perstistant mating-induced endometritis" (PMIE) har länge orsakat problem med fertiliteten hos ston och anses i vissa fall vara den största anledningen till infertilitet. Ett av de tydligaste tecknen på att ett sto drabbats av PMIE är att det finns ≥2cm vätska i livmodern 6-24 timmar efter betäckning/insemination. READ MORE

 4. 4. Hur skiljer sig ston åt i försvaret mot endometrit?

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Cecilia Grahn; [2010]
  Keywords : endometrit; sto; häst; infertilitet; uterus; inflammation;

  Abstract : Kvarstående betäckningsinducerad endometrit är ett stort problem inom hästnäringen och så även andra typer av endometrit. Detta är den främsta orsaken till infertilitet hos ston. READ MORE

 5. 5. Spermaadhesiner i olika fraktioner av hingstsperma

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Anna-Carin Sjöberg; [2005]
  Keywords : spermaadhesiner; seminalplasma; hingstsperma; ejakulat; fraktioner;

  Abstract : Breeding-induced endometritis in horses seems to be down-regulated by certain components in the seminal plasma. These components are most likely some of the proteins in the seminal plasma in the stallion ejaculate, the so-called spermadhesins. READ MORE