Essays about: "enkät"

Showing result 1 - 5 of 528 essays containing the word enkät.

 1. 1. Välfärd hos ren : hur kan den bedömas i praktiken?

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Mia-Maria Svensson; [2021]
  Keywords : djurvälfärd; djurvälfärdsbedömning; djurskydd; ren; renskötsel; klimatförändring;

  Abstract : Renen i Sverige är ett semidomesticerat hjortdjur som under tusentals år har anpassat sig till klimatet i norr. Alla i Sverige har rätt att äga en ren men det är enbart samer som får bedriva renskötsel. READ MORE

 2. 2. Bakteriologisk diagnostik som underlag för efterföljande åtgärder vid klinisk mastit hos nötkreatur

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Josefin Andersson; [2021]
  Keywords : mastit; diagnostik; enkät; åtgärder;

  Abstract : Kor och människor har under lång tid levt sida vid sida och korna har försett människor med mjölk. Processen för mjölkning har förändrats, från handmjölkning till automatisk mjölkning t.ex. i robot, och besättningarna har blivit större. READ MORE

 3. 3. Football Players Social Identities and their Influence on Precompetitive Group-Based Emotions

  University essay from Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Author : Robin Johansson; Kim Rydberg Heland; [2021]
  Keywords : Affective states; directionality of affect; gender differences; intergroup emotions; social identity; team sports; Affektiva tillstånd; intergrupp emotioner; könsskillnader; lagsport; riktning av affekt; social identitet;

  Abstract : Introduction: Precompetitive emotions are important for team functioning, performance and satisfaction of being a team member. Social identity constitutes a necessary base for positive emotions (Lindwall et al., 2016). READ MORE

 4. 4. Förekomst av Anaplasma spp. hos ett urval av den svenska getpopulationen

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Frida Ådén; [2021]
  Keywords : betesfeber; get; Anaplasma phagocytophilum; Anaplasma ovis; kompetitiv ELISA; PCR;

  Abstract : Anaplasmos orsakat av olika underarter inom bakteriesläktet Anaplasma spp. är en vanligt förekommande vektorburen sjukdom bland olika idisslare utomlands. Symptom som kan ses är bl.a. READ MORE

 5. 5. Perceptuell inlärning av bedömning av bakbenshälta hos häst : en jämförande studie av två digitala inlärningsverktyg

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Marika Erkkilä; [2021]
  Keywords : häst; bakbenshälta; perceptuell inlärning; datorbaserad träning; LamenessTrainer; veterinärstudenter; hältbedömning;

  Abstract : Syftet med studien var att undersöka om det går att förbättra studenters förmåga att bedöma bakbenshältor hos hästar på video, med hjälp av två olika datorbaserade inlärningsverktyg som också jämfördes med avseende på deras effekt på perceptuell inlärning. En specialgjord träningsmodul för perceptuell inlärning av bedömning av bakbenshältor skapades på student-webbportalen Canvas. READ MORE