Essays about: "enkät"

Showing result 1 - 5 of 514 essays containing the word enkät.

 1. 1. A Missed Steak: A Study of the Value Added by Dynamic Best-before Labels

  University essay from Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Author : Ernest Björklund; Mattias Letellier; [2020]
  Keywords : Best-before dates; Best-before labels; Consumer perceptions; Dynamic best- before; Food waste; Innovation; Mature industries; Meat; Technology; Value chains; Business and Economics; Agriculture and Food Sciences;

  Abstract : I mogna industrier prioriteras ofta verkningsgrad och processen snarare än själva produkten. Detta innebär att dessa industrier anpassar sig långsamt när de externa förhållandena skiftar. Exempel på sådan industri är Sveriges köttindustri. Denna präglas av stor klimatpåverkan, även stora mängder matsvinn. READ MORE

 2. 2. Support Unit Classification through Supervised Machine Learning

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Jakob Pehrson; Sara Lindstrand; [2020]
  Keywords : Chatbot; customer satisfaction; productivity; and neural networks; Chatbot; kundnöjdhet; produktivitet; och neurala nätverk;

  Abstract : The purpose of this article is to evaluate the impact a supervised machine learning classification model can have on the process of internal customer support within a large digitized company. Chatbots are becoming a frequently used utility among digital services, though the true general impact is not always clear. READ MORE

 3. 3. Djur på schemat : en enkät till biologilärare i grundskolan

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Andrea Swahn; [2020]
  Keywords : kursplan; biologi; utbildning; djurvälfärd; etologi; djurskydd;

  Abstract : The usage of animals for different purposes in today’s society is widespread, and animal welfare has become a public concern. In order to secure good welfare for these animals it is of great importance to gain knowledge about ethology and animal protection legislation early in life. READ MORE

 4. 4. Bedömning och behandling av smärta på kanin vid svenska veterinärkliniker : en enkätstudie

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Amanda Trolin; [2020]
  Keywords : kanin; smärta; smärtlindring; opioid; NSAID; lokalanestetikum;

  Abstract : Kaninen (Oryctolagus cuniculus) används i biomedicinsk forskning och sedan flera år tillbaka har dess popularitet ökat som sällskapsdjur, något som ställer högre krav på veterinärvård av dessa djur. Smärta kan bedömas med objektiva och subjektiva metoder, som t.ex. bedömning av fysiologiska parametrar och beteenden. READ MORE

 5. 5. Veterinärers kännedom om och inställning till användandet av suturmaterial behandlade med triklosan

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Axel Brånstrand; [2020]
  Keywords : triklosan; plus-suturer; antibakteriella suturmaterial;

  Abstract : Infektioner i operationssår, s.k. SSI (Surgical Site Infections), är en vanligt förekommande komplikation efter kirurgi på hund och katt. SSI ger ökad risk för mortalitet och lidande för djuret samt en ökad kostnad och känslomässig påverkan på djurägaren. READ MORE