Essays about: "enkätundersökning"

Showing result 1 - 5 of 335 essays containing the word enkätundersökning.

 1. 1. Free faecal liquid in horses : associations with nutritional factors

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Elena Rönnqvist; [2020]
  Keywords : concentrates; feeding; feed ration; forage; gastrointestinal tract; haylage;

  Abstract : The occurrence of free faecal liquid (FFL) in horses is a problem as it leads to contamination of the tail and inside of hindlegs, which may result in skin lesions. Distinct from diarrhoea, horses with this condition often defecate normal faeces, but also void faecal liquid before, during or after defecation of solid faeces. READ MORE

 2. 2. Att bemöta våldsutsatta djur och människor : förekomst av handlingsplaner på smådjurskliniker i Sverige

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Sissi Carlsson; Elna Käll; [2020]
  Keywords : våld; våld i nära relationer; våld mot djur; sambandet; handlingsplan; hot; djur; husdjur; vanvård; misshandel;

  Abstract : Att våld i nära relationer korrelerar med våld mot djur är väl belagt i internationell forskning och är ett växande forskningsområde inom Sverige. Det anses finnas vissa svårigheter att från klinikernas sida inkludera djurägares levnadsförhållanden i anamnestagningen, då djurägares välfärd inte är klinikens primära ansvarsområde. READ MORE

 3. 3. Användning av avverkningsentreprenörer vid avverkning av leveransvirke i södra Sverige : en enkätundersökning bland Södra skogsägarnas medlemmar

  University essay from SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Author : Emil Johansson; [2020]
  Keywords : privata skogsägare; skogsägarförening; avverkningsentreprenörer; leveransvirke; avverkningsuppdrag; skogliga tjänster;

  Abstract : .... READ MORE

 4. 4. Skötseln av extensiva gröna tak

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Clara Dahlgren; [2020]
  Keywords : gröna tak; extensiva; skötsel; underhåll; sedum; funktion; utseende; skötselbeskrivningar; skötselmoment; Alnarp;

  Abstract : Förlusten av våra viktiga grönyteområden ökar i takt med urbaniseringen, vilket leder till att en hel del problem uppstår i våra städer. Gröna tak är lösningen på många av dessa problem och bidrar dessutom med fördelar för oss människor, djur samt växter. READ MORE

 5. 5. Häst inom kommunal skötsel : en möjlig väg till hållbar stadsutveckling

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Julia Palmqvist; [2020]
  Keywords : municipal maintenance; sustainable urban development; arbetshäst;

  Abstract : Arbetets slutsats är att användning av häst inom kommunal skötsel är ett hållbart alternativ ur social, kulturell, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Miljöfrågor blir allt viktigare inom kommunal skötsel där det även finns utrymme för förbättring. READ MORE