Essays about: "ensamlek"

Found 3 essays containing the word ensamlek.

 1. 1. Barns egna platser på skolgården

  University essay from SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Author : Anna Marcuson; [2020]
  Keywords : skolgård; ensamlek; gåtur; barns perspektiv; landskapsarkitektur; barns välmående; egna plats; landscape architecture; children s well-being; own place;

  Abstract : Alla barn i Sverige har rätt till fri skolgång, vilket gör att skolan blir en stor del av barns vardag och har en betydande roll för deras välmående och utveckling. För många barn är skolgården den plats som de lättast kan använda när de vill spendera tid utomhus med vänner eller på egen hand. READ MORE

 2. 2. Designing a sonic interactive open-ended playground installation

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Nicola Marcon; [2018]
  Keywords : Open-ended play; Stages of play; Interactive playground; Children; Sonic interaction.;

  Abstract : The application of digital elements to traditional playgrounds can enhance children’s outdoor play and counteract the growing trend of sedentary activities. This work reports the implementation and evaluation of a playground installation which looks at sound as the modality that can provide new and engaging play experiences. READ MORE

 3. 3. Mother-young interactions and suckling behaviour in Blue Monkeys, Cercopithecus mitis

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Jenny Nilsson; [2008]
  Keywords : mother-young interaction; Blue Monkey; suckling behaviour;

  Abstract : The infant's first months are of vital importance for establishing relations with the mother as well as with other group members. It is also a period of learning. As a part of a larger study of the blue monkey, Cercopithecus mitis stuhlmanni, my study focuses on interactions between mother and offspring and suckling behaviour. READ MORE