Essays about: "enskärigt förband"

Found 1 essay containing the words enskärigt förband.

  1. 1. Dimensioning aids for nail and screw joints

    University essay from Linköpings universitet/Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemTekniska högskolan; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemTekniska högskolan

    Author : Oliver Hagman; Erik Johansson; [2015]
    Keywords : träförband; spikförband; skruvförband; enskärigt förband; tvåskärigt förband; träkonstruktion; Eurokod; dimensioneringshjälpmedel;

    Abstract : I Sverige idag används trä som byggnadsmaterial i stor utsträckning, 90 % av alla enfamiljshus som byggs idag är byggda med trämaterial. Vid sammanfogning av olika träelement används olika förbandstyper. READ MORE