Essays about: "entomofagi"

Found 2 essays containing the word entomofagi.

 1. 1. Consumer associations and preferences surrounding insects as food : a descriptive study of South Africa and Sweden

  University essay from Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

  Author : Fredrik Hallin; [2020]
  Keywords : Entomophagy; associations; food; culture; neophobia; consumer preferences; Entomofagi; associationer; mat; kultur; neofobi; konsumentpreferenser;

  Abstract : Insects as food is a subject that has gained a lot of attention in recent time. In order for insect-food to become popular in the west, where insects are currently not consumed, research has to be done on how consumers perceive insect-food, and which consumer groups that eat insects in other countries. READ MORE

 2. 2. Kan man verkligen äta gräshoppor? : en kvalitativ intervjustudie om viktiga förutsättningar för insektsnäringen i Sverige

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Malin Ekblad; [2020]
  Keywords : insekter; entomofagi; nya proteiner; Novel Foods; hållbarhet;

  Abstract : Att äta insekter – entomofagi – är någonting som under de senaste åren fått allt mer uppmärksamhet. Med en globalt växande befolkning, högt tryck på redan pressade landarealer och naturresurser, klimatförändringar och globala hälsoproblem i form av både övervikt och undernäring står världen inför stora utmaningar vad gäller matförsörjning. READ MORE