Essays about: "entreprenörsstaden"

Found 1 essay containing the word entreprenörsstaden.

  1. 1. Bidrar gröna obligationer i kommunal verksamhet till hållbar utveckling? : en jämförelsestudie mellan tre städers användning av och resonemang kring gröna obligationer för att förstå dess funktion i relation till hållbar utveckling

    University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

    Author : Gustav Lindgren; Nils Rasmus Reppen; [2021]
    Keywords : gröna obligationer; hållbar utveckling; entreprenörsstaden; finansialisering; klimatfinansiering; additionalitet; gröna projekt; globala målen; hållbar stadsutveckling; green bonds; entrepreneurial city; financialization financialisation; urban sustainable development; climate finance; additionality; green projects; SDGS; sustainable development;

    Abstract : Hållbarhetsarbetet är en central del av den kommunala verksamheten. Krav på hållbarhet är stort och kommuner behöver bemöta framtida hot till följd av klimatförändringar. Flera kommuner i Sverige använder gröna obligationer som en ekonomisk innovation i arbetet med hållbarhet. READ MORE