Essays about: "entrepreneurs theory"

Showing result 1 - 5 of 198 essays containing the words entrepreneurs theory.

 1. 1. Labour market integration in an MNC- Crafting social sustainability from below

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : Amanda Thynell; Olivia Öjeskär; [2021-06-29]
  Keywords : institutional entrepreneurship; social sustainability; multi-scalar; collective change;

  Abstract : MSc in Management.... READ MORE

 2. 2. The Integration of Two Innovation Driven Methods Based on the Start-up Processes of Successful Software Companies : Lean Start-up and Design Thinking in Software

  University essay from Jönköping University/Internationella Handelshögskolan; Jönköping University/Internationella Handelshögskolan

  Author : Elsa Sidemo; Ebba Lundberg; [2021]
  Keywords : Start-up; Software; Innovation; Lean start-up; Design thinking;

  Abstract : Background: There is a great interest in researching prescriptive methods as entrepreneurs demand guidance for start-up processes. A learn-by-doing methodology called lean start-up methodology has influenced tech entrepreneurs. READ MORE

 3. 3. Lantbrukets användning av strategiska verktyg

  University essay from SLU/Department of People and Society

  Author : Richard Andersson; Jesper Thuresson; [2021]
  Keywords : strategisk planering; strategiska verktyg; lantbruk; lantbruksföretag; strategic planning; strategic tools; agriculture; agricultural companies;

  Abstract : Lantbruket består av mestadels mikroföretag där antalet anställda inte är högre än fem per arbetsplats. Mycket fokus har legat på den kortsiktiga planeringen, där beroende på hur året sett ut har haft ett stort inflytande över de beslutet som tagits inom produktionen. READ MORE

 4. 4. The Brazilian jeitinho: an empirical investigation into the influence of state laws on its perception

  University essay from Lunds universitet/Rättssociologiska institutionen

  Author : Tales de Oliveira Custodio; [2021]
  Keywords : Brazilian jeitinho; informality; state laws; living law; legal alienation.; Social Sciences; Law and Political Science;

  Abstract : Brazilian jeitinho is a widespread informal practice that seeks to solve a problem without necessarily considering the rules. The aim of this thesis is to investigate how individuals who relate in different ways with state laws perceive this practice. READ MORE

 5. 5. Porträtteringen av entreprenörer i lantbrukspress : en befästning och frigörelse av stereotypa mönster

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Josephine Andersson; Lovisa Ek; [2021]
  Keywords : entreprenör; genus; lantbrukare; mediebilder; stereotypa mönster;

  Abstract : Entreprenörer och lantbrukare är manligt kodade koncept med manliga konnotationer. När lantbrukare studeras som företagare finns det en risk att den maskulint kodade entreprenören i samklang med den maskulint kodade lantbrukaren blir dubbelt stereotypiserad. READ MORE