Essays about: "environment disturbances"

Showing result 1 - 5 of 116 essays containing the words environment disturbances.

 1. 1. Diversitet och fördelning av Stockholms gatuträd : arter med potential att bidra med ökad resiliens i den framtida staden

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Nathalie Åman; [2023]
  Keywords : artdiversitet; fördelning; resiliens; gatuträd; stadsträd;

  Abstract : Gatuträd är en väsentlig del av stadens gröna infrastruktur och bidrar med flera olika tjänster, funktioner och värden. För att kunna leverera alla dessa värden krävs livskraftiga träd med möjlighet att utvecklas väl. READ MORE

 2. 2. Procurement riskmanagement to reducesupply disruptions : A qualitative study of Swedishapparel brands during COVID-19

  University essay from Umeå universitet/Företagsekonomi

  Author : David Lundin; Sebastian Wennberg; [2022]
  Keywords : Procurment risk management;

  Abstract : The COVID-19 outbreak has brought disturbances to a large number business as well as whole industries disrupting their supply chains, proving that most of today's companies don't have sufficient systems or strategies to evade or reduce major supply chain disruptions. One industry that was affected heavily is the fashion industry who is characterized by short lead times, globalized supply chains and volatile customer demand. READ MORE

 3. 3. Spatial dependence in the regional innovation performance of small- and medium sized enterprises : A spatial econometric approach to identifying the drivers of SME innovation in European NUTS regions

  University essay from Jönköping University/IHH, Nationalekonomi

  Author : Felix Sebastian Veit Ginzinger; [2022]
  Keywords : Geography in Innovation; SME Innovation; Spatial Dependence; Regional Science;

  Abstract : Being a crucial sector in Europe’s economy, small and medium-sized enterprises (SMEs) require involvement in innovative activities to perpetuate their competitiveness. Nevertheless, European-wide funding programs that aim to foster innovation at the regional level have been criticized for not being adequately tailored to SMEs’ innovation patterns and dynamics. READ MORE

 4. 4. Flexibilitet i virkestransporter på järnväg : möjligheter och kostnader : effekter av säsongsmönser och avvikelser från planerade tågflöden

  University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Author : Ida Sjölling; [2022]
  Keywords : virkesförsörjning; tåg; störningar; risk; multimodala transporter;

  Abstract : Behov av flexibilitet i virkesförsörjningen uppstår eftersom det är en dynamisk verksamhet. Störningar i tillverkningsprocessen kan ge förändring i efterfrågan, störningar i transporter kan ge förändrade behov från olika transportslag och störningar i anskaffning av virke ger nya flöden. READ MORE

 5. 5. Off-road Driving with Deteriorated Road Conditions for Autonomous Driving Systems

  University essay from Linköpings universitet/Institutionen för systemteknik

  Author : Eric Ekström; [2022]
  Keywords : autonomous driving systems; computer graphics; synthetic training data; driving;

  Abstract : Recent studies on robustness of machine learning systems shows that today’s autonomous vehicles struggle with very basic visual disturbances such as rain or snow. There is also a lack of training data that includes off road scenes or scenes with different forms of deformation to the road surface. READ MORE