Essays about: "environmental Pollution essay"

Showing result 1 - 5 of 18 essays containing the words environmental Pollution essay.

 1. 1. Kan fast fashion bli hållbart? : en studie om samhällsstrukturers påverkan på omställningen mot en hållbar klädindustri

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Anna Kivelä; Linnéa Thoresson; [2023]
  Keywords : Klädindustri; hållbar utveckling; cirkulära affärsmodeller; intressenter; strukturer; Clothing industry; sustainable development; circular business models; stakeholders; structures;

  Abstract : Klädindustrin är en av de produktionsgrenar som orsakar störst utsläpp och föroreningar i världen, vilket påverkar såväl de miljömässiga som sociala aspekterna. Omställningen inom denna bransch är därmed viktig för att framtida generationer och naturen inte ska behöva betala för den överkonsumtion som sker i världen idag. READ MORE

 2. 2. Managing microplastics: A study of recent development in the EU and the UN

  University essay from Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Author : Hilda Björkman; [2023]
  Keywords : EU-rätt; EU law; folkrätt; public international law; internationell miljörätt; international environmental law; mikroplast; microplastics; Law and Political Science;

  Abstract : På grund av plasts ubikvitet i världens hav utvecklas rättsliga instrument för att motverka de negativa miljöeffekterna av plast. Denna uppsats analyserar kritiskt två nya rättsliga utvecklingar inom den internationella miljö-rätten: förordning (EU) 2023/2055 om mikroplaster (som en del av REACH-initiativet) och utvecklingen av ett globalt FN-plasttraktat. READ MORE

 3. 3. China's Green Transition: Analysing Chinese Minerals Policy, and its Impact on Zambia

  University essay from Försvarshögskolan

  Author : Richard Olsson; [2023]
  Keywords : China; Zambia; resource security; energy metals; energy minerals; copper; environment; Debt Trap Diplomacy; Pollution Haven Hypothesis; Resource Security Theory; Green Transition;

  Abstract : This study concerns the dynamics of Chinese strategic minerals policy and its effects on Zambian copper mining between 2016-2020. The essay employs a complementary—theories congruence analysis using Resource Security Theory, Debt Trap Diplomacy, and the Pollution Haven Hypothesis in order to analyse China’s actions and ascertain their effects on Zambia. READ MORE

 4. 4. The transition from fossil energy to renewable energy : Difficulties and opportunities

  University essay from Linnéuniversitetet/Institutionen för nationalekonomi och statistik (NS)

  Author : Bakri Masri; [2023]
  Keywords : climate change; policy interventions; path dependency theory; energy; solar; wind; hydroelectric; geothermal; biomass;

  Abstract : The world’s demand for energy has steadily increased in recent years, driven by economic and population growth, coupled with the need to reduce greenhouse gas emissions. However, using fossil fuels to meet the energy demand has led to various environmental and social problems, including air pollution, climate change, and geopolitical conflicts. READ MORE

 5. 5. Capitalism, Animal's Eyes, and the Environment : An essay about the environmental effects of industrial capitalism in Indra Sinha’s Animal’s People

  University essay from Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Author : Viktor Lindström; [2021]
  Keywords : ;

  Abstract : This essay explores the correlation between industrial capitalism and environmental damage in Indra Sinha’s Animal’s People. The thesis argues that the grave pollution of land, water, and people in the novel stems from capitalistic exploitation of biophysical resources. READ MORE