Essays about: "environmental Pollution essay"

Showing result 1 - 5 of 7 essays containing the words environmental Pollution essay.

 1. 1. Sustainability Marketing : Sustainability Marketing on the Chinese Market

  University essay from Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Author : Aida Licina; Hannah Radtke; Charlotte Johansson; [2018]
  Keywords : Sustainability; Sustainability Marketing; Sustainability marketing mix; Sustainability in China; Swedish Companies;

  Abstract : It is argued that sustainability today has become a mega-trend, where the consumers are more aware of their surroundings and businesses impact on the environment than ever. Companies have come to be critically observed by societies, which has put more pressure on them to act in more sustainable ways as well as becoming more transparent with their operational and sustainability communication towards stakeholders. READ MORE

 2. 2. Costs and benefits of a mining project in Rönnbäck : a CBA on the social and environmental impacts of mining

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Kornelia Johansson; [2017]
  Keywords : cost-benefit analysis; transfer method; external effects; environmental effects; pollution; mining; indigenous people; local community; contingent valuation; WTA; WTP;

  Abstract : This study aims to give an overview of the costs and benefits from establishing a nickel mine in Rönnbäck, in the municipality of Storuman, Sweden. The mining industry is known to have both positive and negative effects on the society. READ MORE

 3. 3. Air pollution and social inequality in the European Union

  University essay from Lunds universitet/Graduate School; Lunds universitet/Master of Science in Social Studies of Gender

  Author : Maria Gelotte; [2017]
  Keywords : Air pollution; anthropology; environmental policy; the European Union; sustainability.; Law and Political Science; Social Sciences;

  Abstract : Commonly, air pollution is treated by the European Union (EU) and its member states as a structural problem with technical, one-size-fit-all solutions. The EU has the ambition to follow the United Nation’s Sustainable Development Goals , Agenda 2030 , in which, for example, gender equality is highlighted. READ MORE

 4. 4. Taxonomisk indelning och bevarande av späckhuggaren

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Isa Persson; [2017]
  Keywords : späckhuggare; orcinus orca; ekotyper; artindelning; bevarandebiologi; taxonomi;

  Abstract : Späckhuggaren är världens största delfin och en av havens toppredator. Trots att späckhuggaren uppvisar specialiseringar med avseende på social sammansättning, val av bytesdjur och ibland har morfologiska olikheter är den idag betraktad som en monotypisk art. READ MORE

 5. 5. Jämförelse av hållbarhetsredovisning : fungerar dagens standard?

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Jens Göransson; Emma Hallström; [2013]
  Keywords : Hållbarhetsredovisning; Standard; Jämförbarhet; GRI; Kritiska prestationsindikatorer; Intressenter;

  Abstract : Hållbar utveckling är ett ämne som är på frammarsch vilket många företag har uppmärksammat. Då företag och organisationer orsakar miljöförstöring är det även de som kan påverka och förbättra problemen genom att jobba med just hållbarhetsfrågor. READ MORE