Essays about: "environmental management"

Showing result 1 - 5 of 1885 essays containing the words environmental management.

 1. 1. Risk Management for MNEs in Latin America. A case study of Scania

  University essay from Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Author : Johanna Lindqvist; Moa Ståhlberg; [2022-02-16]
  Keywords : Risk management; macro environmental uncertainties; Latin America; Argentina; Brazil; MNE; Scania;

  Abstract : .... READ MORE

 2. 2. Strategic Planning for Climate Adaptation - a case study of Åre municipality

  University essay from Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Author : Kajsa Kronkvist; [2022]
  Keywords : Climate change adaptation; municipal planning processes; landslide risk management; mountain tourist destinations; Earth and Environmental Sciences; Social Sciences;

  Abstract : Åre municipality, a well-known skiing resort in Sweden, has been classified as a primary risk area for landslides, due to a combination of global warming and increased pressure from expansion. The purpose of this study is to explore options to strengthen climate adaptation planning and reduce vulnerability in Åre. READ MORE

 3. 3. Securing Costa Rica’s Sustainable Future: A multi-level perspective analysis of the sustainability transition to operationalise the 3Rs in the plastic waste management system in Costa Rica

  University essay from Lunds universitet/LUCSUS

  Author : Maricruz Bravo Gallegos; Stephanie Dowlen; [2022]
  Keywords : Circular economy; integrated sustainable waste management; plastic pollution; waste pickers; recycling; recovery; Social Sciences;

  Abstract : Plastic waste and pollution have proliferated globally causing environmental degradation and biodiversity loss. Costa Rica hosts 5-6% of global biodiversity and struggles to balance socio-economic development with environmental protection in the context of plastic waste management. READ MORE

 4. 4. Möte med dagsljus : en landskapsarkitektonisk studie på upplevelsen av dagsljus i urbana rum och landskap

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Elsa Bally; [2022]
  Keywords : dagsljus; färg; material; rumslighet; landskapsupplevelse; naturligt ljus;

  Abstract : Det här arbetet är sprunget ur ett intresse för människans relation till det estetiska landskapet och uppsatsens avsikt är att undersöka hur det, i landskapsarkitekturen, kanske förbisedda elementet dagsljus påverkar upplevelsen av fysiska miljöer ur ett estetiskt och visuellt perspektiv. Ämnet angrips med en konstnärligt, såväl som akademiskt utforskande metod för vilken Murray Frasers idéer om design research ligger till grund (2013). READ MORE

 5. 5. The relationship between visitors’ environmental values and the perception of nature restrictions in a Swedish nature reserve

  University essay from Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

  Author : Anke Peters; [2022]
  Keywords : ;

  Abstract : Environmental orientations have been shown to have a crucial impact on how individuals perceive and behave in nature. So far, research has primarily focused on environmental attitudes, neglecting to fully explore the wide spectrum of environmental values in visitors of nature based tourism destinations. READ MORE