Essays about: "enzootisk pneumoni"

Found 3 essays containing the words enzootisk pneumoni.

 1. 1. Lunghälsa hos gris : agens, miljö, arv, vaccination och inverkan på produktion

  University essay from SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Author : Mia Håkansson; [2017]
  Keywords : Lunghälsa; sjukdom; gris; produktion; Respiratory health; disease; pig; production;

  Abstract : Grisproduktionen i Sverige omsätter många miljarder kronor varje år och det uppstår en del produktionsförluster på vägen. En stor del av dessa förluster beror på olika sjukdomar. Lungsjukdomar är en av de vanligast förekommande sjukdomarna. READ MORE

 2. 2. Enzootisk pneumoni hos kalv : agens, miljöfaktorer och inverkan på produktion

  University essay from SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Author : Tove Svanberg; [2017]
  Keywords : Kalv; enzootisk pneumoni; agens; miljö; produktion; enzootic pneumonia; microbiological agens; environment; production; Calf;

  Abstract : Enzootisk pneumoni är ett vanligt hälsoproblem hos kalv och ingår i bovine respiratory disease- komplexet (BRD), tillsammans med shipping fever och bovine respiratory distress syndrome. Enzootisk pneumoni är en multifaktoriell sjukdom och orsakas av en kombination av mikrobiologiska agens, miljöfaktorer som predisponerar och faktorer hos den enskilda individen. READ MORE

 3. 3. Terapival vid behandling av lunginflammation hos kalv : en enkätundersökning

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Jenny Holmquist; [2006]
  Keywords : terapival; lunginflammation; kalv; enzootisk pneumoni;

  Abstract : The purpose of this study was to investigate the kind of treatment strategies used by Swedish Veterinarians with cattle practice when treating calves with symptoms of pneumonia. A questionnaire, consisting of seven questions, was sent to one hundred veterinarians who have had practice with cattle and are employed by the Swedish Board of Agriculture. READ MORE