Essays about: "enzyme"

Showing result 1 - 5 of 273 essays containing the word enzyme.

 1. 1. Resistensutveckling i våtarv mot ALS-herbicider i norra Europa

  University essay from SLU/Dept. of Crop Production Ecology

  Author : Marie Björs; [2020]
  Keywords : ALS-inhiberande herbicider; kemisk ogräsbekämpning; ogräskontroll; resistens; Stellaria media; våtarv;

  Abstract : Våtarv (Stellaria media (L.) Vill.) är ett annuellt (ettårigt) örtogräs som växer på åkermarker i större delen av världen. Ogräset har låga krav på växtplatsen och kan orsaka skördeförluster i de flesta odlingssystem. READ MORE

 2. 2. Biosensor based on immobilized amine transaminase for detection of amphetamine

  University essay from KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Author : Clara Öh; [2020]
  Keywords : amine transaminases ATA ; enzyme immobilization; biosensor; covalent immobilization; ionic immobilization; amphetamine; histidine-tagged enzyme; Poly methyl methacrylate PMMA ;

  Abstract : Amine transaminases (ATA) catalyse the transfer of an amino group from one molecule and replaces a ketone or aldehyde with the amino group, the amino group on the amino-donor is replaced with a ketone or aldehyde. This enzyme, ATA from Chromobacterium violaceum, has previously been used to catalyse the reaction involving amphetamine, therefore, it might be possible to use this enzyme to convert amphetamine and the product absorbs in the UV spectrum and can therefore be measured spectrophotometrically. READ MORE

 3. 3. Rening av avloppsvatten med hjälp av svamp : hantering av läkemedel och andra mikroföroreningar med hjälp av mykoremediering

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Hannah Davidsson; [2020]
  Keywords : avloppsvatten; rening; mikroföroreningar; mykoremediering; svamp; reningsverk; lackas;

  Abstract : Dagens reningsverk kan inte hantera de flesta läkemedelsrester och andra mikroföroreningar som kommer till reningsverket vilket resulterar i att de återfinns i våra akvatiska miljöer. Därför pågår mycket forskning kring hur mikroföroreningar kan hanteras och avlägsnas innan de kommer till recipienten. READ MORE

 4. 4. Multi-drug resistant Gram-negative bacteria in wastewater treatment plants : -With focus on Acinetobacter baumannii complex

  University essay from Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Author : Joanna Eaton; [2020]
  Keywords : ;

  Abstract : Multidrug-resistant (MDR) pathogens are emerging problems humanity faces today. Increasing MDR Gram-negative bacteria is not only a threat towards humanity itself but also towards food safety. The genus Acinetobacter is an environmental bacterium that can be found in habitats, including aquatic environments, soil, wastewater, food, and animals. READ MORE

 5. 5. Evaluation of ELISA and qPCR assays for detection of Mycoplasma bovis in milk from ruminants

  University essay from Lunds universitet/Teknisk mikrobiologi

  Author : Jenny Lönsjö; [2020]
  Keywords : applied microbiology; teknisk mikrobiologi; Biology and Life Sciences; Technology and Engineering;

  Abstract : Mycoplasma bovis (M. bovis) infections are difficult to diagnose and treat, causing severe economic losses to farms with infected cows. Eurofins Milk Testing Sweden AB screens cow’s milk using qPCR (quantitative Polymerase Chain Reaction) to detect M. bovis infections. READ MORE