Essays about: "erfarenhet"

Showing result 1 - 5 of 493 essays containing the word erfarenhet.

 1. 1. Abode - Memories of houses

  University essay from Göteborgs universitet/Steneby - Institutionen för Konsthantverk och Design

  Author : Carina Fogde; [2020-07-09]
  Keywords : House; Louise Bourgeoise; Chaharu Shiota; Chaharu Shiota; Efva Lilja; Margaretha Rossholm Lagerlöf;

  Abstract : My exam work is based upon the process of forming Metal, from a concept to finished form, my purpose was to find new ways in my working method and highlight the process, in the theme of Abode- memories from houses. I have focused on the texture of my house and the body of the house. READ MORE

 2. 2. So that our children can dream : A study that follows five people’s emigration journey from North Macedonia to Sweden

  University essay from Jönköping University/HLK, Globala studier

  Author : Claudia Kamceva; [2020]
  Keywords : Unemployment; North Macedonia; Corruption; Migration; Work related migration; emigration; living standards; Arbetslöshet; Nordmakedonien; emigrera; levnadsvillkor;

  Abstract : I denna studie följer man fem olika personers erfarenheter av att ha flyttat från Nordmakedonien till Sverige för att arbeta. Studiens mål är att ta reda på vilka utmaningar individerna upplevde på den Nordmakedonska arbetsmarknaden samt orsakerna som lett till att individerna valt att lämna sitt hemland i hopp om en bättre framtid i Sverige. READ MORE

 3. 3. Making the most for professional freelancers : A study of platforms in the gig economy

  University essay from Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Author : Johanna Vesterberg; Matilda Eriksson; [2020]
  Keywords : Gig platforms; platform providers; professional freelancers; experience as a freelancer; Gigplattformar; plattformsägare; professionella frilansare; erfarenhet som frilansare;

  Abstract : Purpose - The purpose of this study was to understand how platform providers can develop their offerings and gig platforms depending on the targeted professional freelancers, henceforth referred to just as freelancers. To fulfil the purpose, three research questions (RQ) were developed: RQ1. READ MORE

 4. 4. Occupational Therapists’ Experiences of working in Irish Schools

  University essay from Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Author : Ida Jansson; Emil Heitz; [2020]
  Keywords : Communication; Experiences; Irish schools; Occupational Therapy; Arbetsterapi; skola;

  Abstract : Purpose. The purpose of the study was to describe Occupational Therapists’ experiences of working in Irish schools.  Method. Convenience sampling was used to recruit the eight participants in the study. READ MORE

 5. 5. Triage på smådjursakuten : en enkätstudie om triageskalor och användning av triageprotokoll

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Emma Gylesjö; Petra Holmberg; [2020]
  Keywords : akutvård; djuromvårdnad; djursjukskötare; smådjur; standardisering; triage; triageskalor; triagesystem; triageprotokoll;

  Abstract : Triage är en viktig process för att flödet på akutmottagningen ska fungera. Det finns triagesystem beskrivna för smådjur, exempelvis Veterinary Triage List som använder sig av en femgradig färgskala för att sortera patienterna. READ MORE