Essays about: "erosion control"

Showing result 1 - 5 of 41 essays containing the words erosion control.

 1. 1. Erosionens naturliga skydd : växtens egenskaper och inverkan på yterosionsbildning vid slänter

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Felix Dahlbäck; [2021]
  Keywords : erosion; ; yterosion; slänter; ingenjörsbiologi; water erosion; erosion control; vegetation coverage;

  Abstract : Vårt landskap utsätts hela tiden för förändringar, där både naturliga processer och mänsklig påverkan kan orsaka stora problem. Erosion är en naturlig process men kan påskyndas av människliga aktiviteter, markanvändning och klimatförändringar. READ MORE

 2. 2. A Case Study to develop and test GIS/SDSS methods to assess the production capacity of a Cocoa Site in Trinidad and Tobago

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Author : Pritam Kumarsingh; [2021]
  Keywords : geography; GIS; MCA; Fuzzy; AHP; cocoa; SDSS; crop; management; climate; soil; agriculture; production; LGP; Trinidad; Tobago; Earth and Environmental Sciences;

  Abstract : Pritam Kumarsingh A Case Study to develop and test GIS/SDSS methods to assess the production capacity of a Cocoa Site in Trinidad and Tobago Trinidad and Tobago has achieved world-wide affirmation for its unique fine and flavour cocoa (Theobroma cacao). This classification of cocoa commands price premiums on the global market. READ MORE

 3. 3. An investigation of detecting potholes with UAV LiDAR and UAV Photogrammetry

  University essay from Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Author : Linus Hedenström; Sebastian Eriksson; [2021]
  Keywords : UAV; LiDAR; photogrammetry; potholes; point clouds; SfM; paved; pavement; road; drone; UAV; LiDAR; fotogrammetri; potthål; drönare; asfalt; väg; punktmoln; SfM;

  Abstract : Potholes are caused by erosion and as such always emerging on our roadnetwork. Potholes may not only cause great damages to vehicles, but can alsocause road accidents, which in the worst case are fatal. READ MORE

 4. 4. A valuation of ecosystem services from blue-green infrastructure for stormwater management

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Author : Sofia Anderzon; [2021]
  Keywords : Stormwater; blue-green infrastructure; urban ecosystem services; indicators; semi-quantitative valuation; Dagvatten; dagvattenhantering; blågrön infrastruktur; urbana ekosystemtjänster; indikatorer; semi-kvantitativ värdering;

  Abstract : The ongoing urbanization leads to densification and growth of cities, which replaces natural areas with hard surfaces. Precipitation is then more likely to runoff as stormwater than to be detained locally. Also, precipitation is predicted to be increasing as an effect of climate change. READ MORE

 5. 5. Identifying risks of AdBlue spray on stainless steel surfaces

  University essay from KTH/Kemiteknik

  Author : Evelina Tvinne Flyg; [2021]
  Keywords : Urea; Stainless steel; SCR; Deposit; Corrosion; Urea; rostfritt stål; SCR; Avlagring; Korrosion;

  Abstract : Utsläppskontroll, reglerad av allt strängare lagstiftning, ställer höga krav på utvecklingen av noggranna efterbehandlingssystem för avgaser. När det gäller utsläpp från dieselmotorer utgör NOx-minskning en av de största utmaningarna. För tunga fordon tacklas denna utmaning ofta genom ett SCR-system. READ MORE