Essays about: "essay cause and effect"

Showing result 1 - 5 of 20 essays containing the words essay cause and effect.

 1. 1. Postindustriella parker i gentrifierade områden : en kvalitativ analys av Park am Gleisdreiecks estetik

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Aurora Goldstick; [2020]
  Keywords : postindustriella landskap; Park am Gleisdreieck; estetik; gentrifiering; värderingar;

  Abstract : Två växande trender i städer idag är gentrifiering och att anlägga parker i postindustriella landskap. Parker i postindustriella landskap har visat sig kunna orsaka mer gentrifiering än andra parker. READ MORE

 2. 2. Students’ Conceptions of Assessment : A Case Study on Two Classroom-Based Tests for Student Learning in the IB (International Baccalaureate) Programme in Sweden.

  University essay from Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Author : Richelle Eriksson; [2020]
  Keywords : ;

  Abstract : This study examines IB (International Baccalaureate) students’ conceptions of assessment and their learning outcomes. Twenty pre-DP (Diploma Programme) students from two different classes from a Swedish school were interviewed for this research. READ MORE

 3. 3. Probiotikans effekt på avvänjningsdiarré hos smågrisar : kan utfodring med probiotika öka tillväxten

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Johanna Lilja; [2019]
  Keywords : digesionskanal; mikroorganismer; mikrobiota; zink; tillväxt; hälsoeffekter;

  Abstract : Vid avvänjning utsätts smågrisar för flera stressfyllda moment som ofta resulterar i avvänjningsdiarré. Avvänjningen kan medföra negativa effekter på mukosan och mikrobiotan i digestionskanalen och därmed främja patogener som i sin tur ökar risken för avvänjningsdiarré. READ MORE

 4. 4. Fluralaner : – en säker substans med hög effektivitet?

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Sanna Nilsson; [2018]
  Keywords : Isoxazoliner; fluralaner; Bravecto; Exzolt; säkerhet;

  Abstract : Fluralaner är en ny ektoparasiticid som tillhör substansgruppen isoxazoliner och introducerades på marknaden 2014 av MSD Animal Health. För närvarande finns det bara två veterinärmedicinska läkemedel på marknaden som innehåller fluralaner, vilka är Bravecto™ och Exzolt™. READ MORE

 5. 5. Rawls problem of securing political liberties within the international institutions

  University essay from Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Author : Samuel Malm; [2018]
  Keywords : John Rawls; Law of Peoples; International institutions; Political Liberties; Theory of Justice;

  Abstract : In Law of Peoples Rawls tries to work out a theory that will ensure a fair interaction between the world’s ‘peoples’ (synonymous with “nations”). By this he means a description of international rules that both liberal and non-liberal peoples can accept, with the purpose of eradicating political injustices in the world; which Rawls believes is the big cause of the greatest evils in the world. READ MORE