Essays about: "essay for food studies"

Showing result 1 - 5 of 22 essays containing the words essay for food studies.

 1. 1. Att tillsammans bygga framtidshopp : civilsamhället och integration i Högsby

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Lotta Höglund; [2021]
  Keywords : integration; civilsamhälle; social tillit; socialt kapital;

  Abstract : Sverige har under de senaste åren tagit emot ett stort antal nyanlända varav en del placeras eller bosätter sig på landsbygden. I arbetet med integreringen av nyanlända har civilsamhället ofta en viktig roll. Uppsatsen undersöker hur civilsamhället arbetar praktiskt med integration. READ MORE

 2. 2. Nyckelparametrar för en levande landsbygd

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Hanna-Louise Aasen; [2020]
  Keywords : landsbygd; landsbygdsutveckling; urbanisering; ruralisering; avfolkning; resiliens; klimatförändringar; jordbruk;

  Abstract : Denna uppsats behandlar frågan om levande landsbygd, där människor bor och trivs i hela landet, samt vilka förutsättningar gjort att så idag inte är fallet i Sverige. Upptäckten av fossila energislag har förändrat den mänskliga civilisationen på många sätt, inte minst genom förändrade produktionssätt inom framställningen av livsmedel och skogsråvara samt fabriksproduktionen av varor. READ MORE

 3. 3. Ekosystemtjänster i gräsmarker

  University essay from SLU/Dept. of Ecology

  Author : Anna Pettersson; [2020]
  Keywords : gräsmarker; SUPER-G; ekosystemtjänster; biologisk mångfald; matproduktion; rekreation; kolinlagring;

  Abstract : The interest in the importance of grasslands in Europe has been addressed by the EU project SUPER-G, whose objective is to increase the productivity of grasslands while also exploring how these lands contribute to other types of ecosystem services, i.e. various benefits that humans receives from nature. READ MORE

 4. 4. Essential oils and phenolic compounds as food preservatives

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Erika Häggman; [2019]
  Keywords : Origanum; Thymus; thymol; carvacrol; secondary metabolites; bacteria; foodborne; phenols; antimicrobial;

  Abstract : Recent studies have shown that consumers are increasingly choosing food items without synthetic preservatives or additives. In order to find alternatives to address the food industry’s need of ensuring food safety, this essay focuses on the possible use of natural preservatives derived from antiseptic plants. READ MORE

 5. 5. Hundägares kunskaper och inställningar till färskfoder

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Isabelle Lindholm; Ida Mattsson; [2018]
  Keywords : färskfoder; BARF; hund; bakterier; parasiter;

  Abstract : Färskutfodring av hund är något som kontinuerligt ökar i popularitet. Vid färskutfodring utfodras hunden generellt med rått och obehandlat kött, slaktbiprodukter, ben samt grönsaker. READ MORE