Essays about: "essay on social factors"

Showing result 1 - 5 of 55 essays containing the words essay on social factors.

 1. 1. Bygdebolag : en ny metod för landsbygdsutveckling

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Elin Sjöman; [2020]
  Keywords : bygdebolag; utvecklingsbolag; landsbygdsutveckling; socialt kapital; mobilisering; governance; Bourdieuconomics;

  Abstract : Kommunsammanslagningar och centraliseringar har lett till att statens närvaro på landsbygderna minskat och en större del av ansvaret för landsbygdsutveckling ligger på lokalsamhället. Mot den här bakgrunden har bygdebolagen växt fram – lokala aktiebolag som ägs av personer i eller med anknytning till bygden där all vinst återinvesteras i lokalsamhället. READ MORE

 2. 2. Ungdomars perspektiv på landsbygd och lantbruk : en studie bland gymnasieelever i Sala kommun

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Tilda Magnusson; [2020]
  Keywords : kognitiv karta; livsstil; landsbygd; lantbruk; mentimeter; ungdomar;

  Abstract : Framtida generationers uppfattning av landsbygden som plats att bo och arbeta på har en stor betydelse i debatten om framtidens livsmedelsproduktion, men också för Sveriges landsbygder. Kommande generationer måste ha ett intresse av att bo och arbeta på landsbygden om hela Sverige ska leva. READ MORE

 3. 3. The Country-of-Origin Effect in the Personal Care Market : A study on Swedish consumers’ perception of Chinese products

  University essay from Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Author : Simon Andersson; Gustaf Persson; [2019]
  Keywords : Country-of-origin; COO; Country-of-origin effects; Product evaluation; Cultural differences; Made in China; Consumer behaviour; Purchase decision; Trust;

  Abstract : Title: The Country-of-Origin Effect in the Personal Care Market  Level: Final assignment for Bachelor’s Degree in Business Administration Author: Simon Andersson and Gustaf Persson Supervisor: Jonas Kågström Date: 2019 – January Aim: The study aims to analyse Swedish consumers’ perceptions on the Country-of-Origin effects regarding Chinese products. Method: The study is based on a quantitative method. READ MORE

 4. 4. Economics of suicide in Sweden

  University essay from Södertörns högskola/Nationalekonomi

  Author : Niyazi Kilic; [2019]
  Keywords : Suicide; society; socio-economic; fixed-effect; panel data; Självmord; samhället; socioekonomisk; fasteffekt; paneldata;

  Abstract : Suicide is social tragedy that devastates families and is very costly for society. Even though suicide have been a known social problem for over a century society have yet to solve it. The purpose of this essay is to examine whether the socio-economic theory can explain the variance of suicide rate in Sweden. READ MORE

 5. 5. Att röra sig i staden : en studie om rörelsemönster i staden utifrån fotgängarens perspektiv

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Hedda Ericsson; [2019]
  Keywords : wayfinding; fotgängares rörelse; stadsmiljö; navigering i staden; space syntax; utformning;

  Abstract : How the city is designed affects our decisions. The city's structures affect our movement and how we choose our path. How do we make these decisions? This essay examines our movement in the city and on what we bias our decisions on. READ MORE