Essays about: "estrogen"

Showing result 1 - 5 of 37 essays containing the word estrogen.

 1. 1. Cyclical Women : Menstrual Cycle Effects on Mood and Neuro-Cognitive Performance

  University essay from Högskolan i Skövde/Institutionen för biovetenskap

  Author : Juliana Borgström; [2019]
  Keywords : menstrual cycle; estrogen; progesterone; cognition; mood; neuroscience;

  Abstract : During roughly forty years of a woman’s life-span, the fertile female human body prepares itself monthly for the possibility of pregnancy. Science has shown that the fluctuation of the sex steroids progesterone and estrogen have a crucial role in the female body's physiology, determining the menstrual cycle and its general phases. READ MORE

 2. 2. Exogena östrogeners påverkan på fisk

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Angelica Johansson; [2019]
  Keywords : östrogen; fisk; vitellogenin; beteende; intersex;

  Abstract : Fiskars proteiner är snarlika människans vilket gör att de i många fall kan påverkas av samma ämnen som oss. Hormonpreparat, naturliga östrogener och östrogena nedbrytningsprodukter passerar genom reningsverken och hamnar slutligen i vattenmiljön där fiskar exponeras för ämnena. READ MORE

 3. 3. Pyometra hos hund : skyddande respektive predisponerande faktorer

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Emelie Hedlund Salenstedt; [2018]
  Keywords : pyometra; hund; livmoderinflammation; ålder; riskfaktorer; ras; dräktighet; skendräktighet; hormonbehandling;

  Abstract : Pyometra är en allvarlig och utbredd sjukdom som främst drabbar äldre, intakta tikar. Sjukdomen utvecklas under lutealfasen och karaktäriseras av en inflammation och varansamling i uterus. Den vanligaste åtgärden är kastration. READ MORE

 4. 4. Trends in overall survival in Swedish patients withprimary metastatic breast cancer – 1994 to 2014

  University essay from Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Author : Elin Östman; [2018]
  Keywords : ;

  Abstract : Introduction Each year approximately 7600 individuals are diagnosed with breast cancer in Sweden, someof which with primary metastatic breast cancer (PMBC). Several new drugs for treatingmetastatic breast cancer have been introduced during the last three decades, many of whichclaims to prolong survival. READ MORE

 5. 5. Klomipraminbehandling vid separationsrelaterade problem hos hund

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Emma Jiborn; [2018]
  Keywords : klomipramin; separationsångest; serotonin; SNRI; återupptagshämmare; beteendeterapi; tricykliska antidepressiva;

  Abstract : Att behandla hundar mot separationsångest är viktigt både ur ett djurskydds- och djurägarperspektiv. Hundar är i naturen mycket sociala djur som har ett behov av en anknytningsperson (attachment figure). READ MORE