Essays about: "estrous cycle"

Found 3 essays containing the words estrous cycle.

 1. 1. Bisfenol A : substans med tänkbar cancerogen effekt på hundens juver

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Carolina Falkman; [2017]
  Keywords : bisfenol a; juvertumör; hund; bröstcancer; mekanismer;

  Abstract : Bisfenol A (BPA) är i vår miljö en ständigt närvarande organisk förening som används vid plastframställning. Vattendrag, hushållsdamm, elektronik och tuggleksaker av plast är bara en bråkdel av källorna där vi och våra husdjur utsätts för denna östrogenlika substans. READ MORE

 2. 2. Reproductive physiology of the female cat

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Amanda Petersen; [2015]
  Keywords : reproduction; cat; queen; estrous cycle; ovulation; pregnancy; pseudo-pregnancy; reproduktion; katt; honkatt; löpcykel; ovulation; dräktighet; pseudodräktighet;

  Abstract : The cat is one of our most common pets. Understanding the reproductive physiology of the queen is important, not only for the knowledge of our domestic cats but also for wild undomesticated feline species, many of which have been reported endangered. READ MORE

 3. 3. Brunstvisningsförmåga hos SRB- och Holsteinkvigor

  University essay from SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Author : Camilla Mattsson; [2013]
  Keywords : brunstvisningsförmåga; brunststyrka; brunstlängd; ståbrunst; progesteron; östrogen; kvigor;

  Abstract : Oestrus in dairy cattle has changed over the last decades, the duration has decreased and the intensity of oestrus has declined. A possible explanation can be their high and increasing milk production. Heifers ability to show oestrus is probably not affected to the same extent. READ MORE