Essays about: "etik"

Showing result 1 - 5 of 141 essays containing the word etik.

 1. 1. Etiska aspekter på grishållning

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Alexandra Granlund; [2019]
  Keywords : utilitarismen; djurrättighetsetiken; rättfärdiga; grishållning; etik; gris; kött;

  Abstract : Grisen har sedan långt tillbaka i tiden varit en viktig källa till kött för människan och än idag är griskött populär mat i stora delar av världen. Till skillnad från exempelvis får och kor, som hålls för såväl kött som ull respektive mjölk, hålls grisar med det primära syftet att förse människan med produkter från dess döda kropp. READ MORE

 2. 2. The Core-based Worldview model

  University essay from Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Author : Edwin Oldfield; [2019]
  Keywords : Worldview; ethics; model; worldview-model; worldview model; worldview; method of worldviews; Religion; Christianity; Hinduism; Islam; Philosophy; Kierkegaard; Nietzsche; Philosophy of Religion; Edwin; Oldfield; Worldview differentiation; Purusartha; Belief; Representationism; Interpretationism; Dispositonalism; Virtue; Världsbild; Livsåskådning; Tros- och livsåskådningsvetenskap; Religionsfilosofi; etik; filosofi; Edwin; Oldfield; Kierkegaard; Nietzsche; Purusartha; Världsbildsdifferentiering; Tro; Representationism; Interpretationism; Dispositionalism; Dygd;

  Abstract : This essay starts at the proposition that there is not yet a satisfying way to differentiate between different worldviews. Although many attempts have been made, they fail in ways that are difficult to pinpoint. READ MORE

 3. 3. Children's Privacy and the Justification of ICT-based Parental Monitoring

  University essay from Linköpings universitet/Centrum för tillämpad etik

  Author : Zhihao Lin; [2019]
  Keywords : children; parents; privacy; ICT; parental monitoring;

  Abstract : As Information and Communication technology (ICT) has rapidly advanced in China, parental monitoring may invasively penetrate into children's privacy, while China is lagging behind on the issue of children privacy protection. Privacy is invaluable to human development, and children do have interests in their privacy. READ MORE

 4. 4. Algoritmisk etik : vad policydokument berättar om synen på artificiell intelligens

  University essay from Lunds universitet/Avdelningen för digitala kulturer

  Author : Björn Fritz; [2019]
  Keywords : Algorithms; Artificial intelligence; Public policy; Ethics; Future society; Inequality; Bias; Cultural Sciences;

  Abstract : The aim of this thesis is to look at the attitude among governments and large corporations towards algorithms in general and with a special focus on artificial intelligens. This is done by examining five policy documents produced by three governmental branches and two private companies, all of them from Europe and the US. READ MORE

 5. 5. Artificially Intelligent Black Boxes in Emergency Medicine : An Ethical Analysis

  University essay from Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Author : Erik Campano; [2019]
  Keywords : artificial intelligence; black boxes; emergency medicine; bioethics; medical ethics; ethical guidelines; artificiell intelligens; black box; akutmedicin; bioetik; medicinsk etik; etiska riktlinjer;

  Abstract : Det blir allt vanligare att föreslå att icke-transparant artificiell intelligens, s.k. black boxes, används inom akutmedicinen. I denna uppsats används etisk analys för att härleda sju riktlinjer för utveckling och användning av black boxes i akutmedicin. READ MORE