Essays about: "etik"

Showing result 1 - 5 of 147 essays containing the word etik.

 1. 1. Ethical views on the influence of interactive systems

  University essay from Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Author : Mirella Liljekvist; Ellen Lindberg; [2020]
  Keywords : Influence; Interactive Systems; Artificial Intelligence; Machine Learning; Ethics in IT;

  Abstract : Människan har i alla år, och i varierande form, influerat varandra till förändrat beteenden och med dagens tekniska utveckling finns det större möjlighet att analysera stora mängder data och hitta mönster som tidigare varit svårt för människan att nå. Med artificiell intelligens, maskininlärning och data mining-tekniker blir det allt lättare för företag att med teknik individanpassa budskap till användare - dels för att göra användarupplevelsen bättre i interaktiva system, men också för att i en förlängning påverka användare att förändra sitt beteende i utvalda situationer. READ MORE

 2. 2. En kvalitativ studie av jakt på råbock under våren

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Christine Aminoff; [2020]
  Keywords : rådjur; naturresurshantering; förvaltning; etik; traditioner; samverkan; konflikt;

  Abstract : För 30 år sedan infördes vårbockjakt som idag innefattar länen Västmanland, Uppsala, Gävleborg, Västernorrland och Västerbotten. Anledningen bakom be-slutet är kärnkraftsolyckan som skedde i Tjernobyl 1986 och innebar att radioaktivt nedfall föll över Sverige och att organismer som exempelvis svampar och lavar sög åt sig nedfallet. READ MORE

 3. 3. Problems for Michael Gill’s semantic pluralism : The ostensibility of certain moral agreements and disagreements

  University essay from Uppsala universitet/Filosofiska institutionen

  Author : Simon Engström; [2020]
  Keywords : Semantic pluralism; meta-ethics; metaethics; semantics; cognitivism; non-cognitivism; Michael Gill; Walter Sinnott-Armstrong; moral disagreement; ostensibility; Semantisk pluralism; meta-etik; metaetik; semantik; kognitivism; icke-kognitivism; Michael Gill; Walter Sinnott-Armstrong; moralisk oenighet; skenbarhet;

  Abstract : This paper concerns the semantic branch of meta-ethics, and examines a version of so called semantic pluralism advocated by Michael Gill. Briefly put, Gill suggests that ordinary people’s usage of moral terms is rather messy in the sense that the meaning of moral terms can vary not only between different people, but also for one and the same person in different contexts. READ MORE

 4. 4. Etiska aspekter på grishållning

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Alexandra Granlund; [2019]
  Keywords : utilitarismen; djurrättighetsetiken; rättfärdiga; grishållning; etik; gris; kött;

  Abstract : Grisen har sedan långt tillbaka i tiden varit en viktig källa till kött för människan och än idag är griskött populär mat i stora delar av världen. Till skillnad från exempelvis får och kor, som hålls för såväl kött som ull respektive mjölk, hålls grisar med det primära syftet att förse människan med produkter från dess döda kropp. READ MORE

 5. 5. The Core-based Worldview model

  University essay from Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Author : Edwin Oldfield; [2019]
  Keywords : Worldview; ethics; model; worldview-model; worldview model; worldview; method of worldviews; Religion; Christianity; Hinduism; Islam; Philosophy; Kierkegaard; Nietzsche; Philosophy of Religion; Edwin; Oldfield; Worldview differentiation; Purusartha; Belief; Representationism; Interpretationism; Dispositonalism; Virtue; Världsbild; Livsåskådning; Tros- och livsåskådningsvetenskap; Religionsfilosofi; etik; filosofi; Edwin; Oldfield; Kierkegaard; Nietzsche; Purusartha; Världsbildsdifferentiering; Tro; Representationism; Interpretationism; Dispositionalism; Dygd;

  Abstract : This essay starts at the proposition that there is not yet a satisfying way to differentiate between different worldviews. Although many attempts have been made, they fail in ways that are difficult to pinpoint. READ MORE