Essays about: "etiologi"

Showing result 1 - 5 of 64 essays containing the word etiologi.

 1. 1. Treatment methods of long bone fractures in equines : comparing Swedish and foreign experience

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Sergey Gazeev; [2021]
  Keywords : equine; long bone; fracture; osteosynthesis;

  Abstract : The treatment of long bone fractures in horses remains to be a challenge for equine veterinarians, since it is necessary to succeed treating an animal sometimes weighing over 500kg that will have to endure fracture repair procedures and rehabilitation for at least 3 months and manage the resulting complications. The objective of this study is to investigate and shed light over some of the treatment techniques for long bone fractures in equines, and to sample new data from a questionnaire, answered by experienced equine surgeons in Sweden, summarising the obtained results with the already existing research. READ MORE

 2. 2. Klinisk effekt av subkutan ivermektinbehandling mot infektion med små blodmaskar (Cyathostominae spp.) hos isländska föl

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Isa Persson; [2020]
  Keywords : endoparasit; häst små blodmaskar; cyathostominae; ivermektin; anthelmintikaresistens;

  Abstract : Alla betande hästdjur infekteras med endoparasiter. Behandling med avmaskningsmedel är en del i att kontrollera smittspridning och förhindra sjukdom av parasitär etiologi. Cyathostominae spp. READ MORE

 3. 3. Immunologin bakom svår ekvin astma

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Sara Andersson; [2019]
  Keywords : svår ekvin astma; RAO; mild eller måttlig ekvin astma; immunologi;

  Abstract : Svår ekvin astma (SEA) är en kronisk luftvägssjukdom och den vanligaste orsaken till kronisk hosta hos hästar i tempererat klimat. Oftast är hästarna som drabbas äldre än sju år och svårighetsgraden kan variera från träningsintolerans till allvarlig dyspné. READ MORE

 4. 4. Diabetes mellitus hos hund och katt : skillnader i etiologi och patologi

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Cassandra Linder; [2019]
  Keywords : diabetes; mellitus; hund; katt; skillnader; likheter; patologi; etiologi;

  Abstract : Diabetes mellitus är en endokrin sjukdom som orsakas av en försämrad förmåga hos kroppen att producera eller svara på insulin, vilket resulterar i onormal metabolism av kolhydrater och förhöjda nivåer av glukos i blodet och urinen. Diabetes mellitus är även en av de vanligaste endokrina sjukdomarna hos hund och katt, vars prevalens har ökat de senaste åren. READ MORE

 5. 5. Pyometra hos hund : skyddande respektive predisponerande faktorer

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Emelie Hedlund Salenstedt; [2018]
  Keywords : pyometra; hund; livmoderinflammation; ålder; riskfaktorer; ras; dräktighet; skendräktighet; hormonbehandling;

  Abstract : Pyometra är en allvarlig och utbredd sjukdom som främst drabbar äldre, intakta tikar. Sjukdomen utvecklas under lutealfasen och karaktäriseras av en inflammation och varansamling i uterus. Den vanligaste åtgärden är kastration. READ MORE