Essays about: "etnicitet"

Showing result 1 - 5 of 63 essays containing the word etnicitet.

 1. 1. Let's not be afraid of Utopias : - Resistances and Solidarities from Kochi-Muziris Biennale

  University essay from Linköpings universitet/REMESO - Institutet för forskning om Migration, Etnicitet och SamhälleLinköpings universitet/Avdelningen för migration, etnicitet och samhälle

  Author : Mansi Kashatria; [2020]
  Keywords : Biennales from the South; Resistances; Third World Ideology; Decoloniality; Cosmopolitanism; Delinking; Kochi-Muziris Biennale;

  Abstract : This thesis seeks to understand the formation and representation of local, national and international identities of nations and their societies by critically analysing a big public international art event, the Kochi-Muziris Biennale. It will thus address two complex historical and theoretical problems: first, the role such biennales have had in the nation building process for several Third World countries; second, the established hierarchies in theorizations of contemporary art from the global south. READ MORE

 2. 2. Hälsovårdssökande beteende hos immigranter i Sverige

  University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Author : Vidarah Nimar; [2019-01-07]
  Keywords : healthcare seeking behaviour; immigrant; public health; health literacy;

  Abstract : Background: Healthcare seeking behaviours among immigrants in Sweden is a public health issue since the health outcome not only affects immigrants but also the Swedish population, the healthcare system and impacts on the national economy. In order to alleviate the problems and support the development of health among immigrants we need a thorough picture of the situation today. READ MORE

 3. 3. The Tales of Interracial Relationships - How Interracial Couples in Sweden Experience Being Treated in Everyday Life

  University essay from Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Author : Tania Njoki Karanja; [2019]
  Keywords : Couples; Ethnicity; Interracial dating; Interracial marriage; Race; Racialization; Sexuality;

  Abstract : Rasideologier och tankar om rashygien är något som präglat svensk historia sedan andra världskriget. Begreppet ras har varit, och är fortfarande idag ett kontroversiellt ämne i Sverige, och har såväl i den akademiska världen som i dagligt tal kommit att bytas ut mot begreppet etnicitet. READ MORE

 4. 4. Ethnic profiling in Sweden – can it be legalised through the test of proportionality?

  University essay from Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Author : Elin Sjöberg; [2019]
  Keywords : EU-rätt; Etnisk profilering; etnisk diskriminering; Artikel 14 EKMR; polis; EU law; Ethnic profiling; Racial profiling; Article 14 ECHR; police; Law enforcement; Law and Political Science;

  Abstract : I USA och Storbritannien är termer såsom “driving while black” (översatt ungefär till ”vara mörkhyad och köra bil”) välkända och båda länderna kräver att deras polismyndigheter samlar in data rörande polisens arbete och etnicitet. Detsamma går inte att säga gällande Sverige där termen ”etnisk profilering” inte är lika välkänd. READ MORE

 5. 5. Between Equality and Discrimination : A policy analysis of the EU Framework for national Roma integration strategies up to 2020

  University essay from Enskilda Högskolan Stockholm

  Author : Tijana Todorovic; [2019]
  Keywords : Roma; EU Framework for National Roma Integration Strategies up to 2020; EU Framework; equality; principle of equality; human rights; EU; policy analysis; discrimination; race; ethnicity; Romer; EU:s ramverk för nationella strategier för romsk inkludering fram till 2020; EU ramverk; jämlikhet; jämlikhetsprincipen; mänskliga rättigheter; EU; policy analys; diskriminering; ras; etnicitet;

  Abstract : The EU Framework for National Roma Integration Strategies up to 2020, is a policy that seeks to integrate Roma in the fields of education, employment, healthcare and housing, and to combat and prevent discrimination and promote equality. The problem formulation that motivates this study is the phenomenon of discrimination that Roma population experience on the soil of European Union, funded on the principles of equality and non-discrimination. READ MORE