Essays about: "etologisk studie"

Found 3 essays containing the words etologisk studie.

 1. 1. Konkurrens mellan kulliga och hornbärande nötkreatur i flock

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Rebecca Karlsson; [2019]
  Keywords : dominans; kulliga; hornbärande; konkurrens; nötkreatur; etologisk studie; observationsstudie;

  Abstract : Hornens betydelse för den sociala dominansen hos nötkreatur har länge diskuterats av bönder och forskare. Kunskap om dess inverkan på djuren är viktigt ur management-synpunkt och påverkar på sikt djurens välfärd. READ MORE

 2. 2. Möjligheter att göra temperamentsbedömning av hästar vid 3-årstest

  University essay from SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Author : Helen Pilskog; [2013]
  Keywords : hästar; unghästtest; temperament;

  Abstract : Den här studien utfördes under treårstest på fyra platser 2011 i Sverige och totalt ingick 315 hästar. Syftet var att undersöka möjligheter att så objektivt som möjligt bedöma unghästars temperament i samband med redan befintligt treårstest. READ MORE

 3. 3. Genetisk och etologisk analys av vallningsbeteende hos border collie

  University essay from SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Author : Per Arvelius; [2005]
  Keywords : beteende; personlighet; genetik; arvbarhet; avel; selektion; vallhund; vallning;

  Abstract : The ability of a dog to perform some kind of practical work, for example hunting or herding, depends among other things on its behavioural characteristics. In animal breeding it is not always easy though to select for behavioural traits. READ MORE