Essays about: "europeisk bison"

Found 2 essays containing the words europeisk bison.

 1. 1. Bison bonasus : återuppbyggnaden av en nästan utrotad art

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Morgan Daleryd Sjöblom; [2019]
  Keywords : visent; europeisk bison; Bison bonasus; genetik; återintroduktion;

  Abstract : Visent eller den europeiska bison är en art som efter första världskriget hade dött ut i det vilda på grund av jakt. Endast 54 djur från arten återstod i fångenskap och det är från dessa anfäder som dagens bestånd av både vilda och visenter i fångenskap härstammar. READ MORE

 2. 2. Jämförelse mellan älgens och visentens betespåverkan

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Johannes Ackemo; Henrik Johansen; [2016]
  Keywords : Bison bonasus; ekvivalent; älgekvivalent; födointag; betesöverlapp; återintroduktion;

  Abstract : Visent (Europeisk bison) är ett djur som idag är aktuellt för återetablering av vilda populationer och det diskuteras om Sverige ska ta steget att återinföra denna art. Visenten är Europas största landlevande djur som kan väga upp till ca 900 kg. READ MORE