Essays about: "example case study in information technology"

Showing result 21 - 25 of 120 essays containing the words example case study in information technology.

 1. 21. Monitoring of a heat pump system using deep borehole heat exchangers

  University essay from KTH/Energiteknik

  Author : Baptiste Delattre; [2018]
  Keywords : ;

  Abstract : Sweden has been one of the first countries in the world to use ground-source heat pumps (GSHP) to supply heating and cooling to its buildings. Today, it is the leading country in Europe and new installations tend to have larger capacities. READ MORE

 2. 22. What are the challenges of developing a marketplace for real-time data?

  University essay from Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS); Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Author : Isak Allansson; Gustav Eglénius Nilsson; [2018]
  Keywords : Development; Marketplace; Real-time data;

  Abstract : I denna uppsats presenteras de problem och utmaningar som finns vid utvecklandet av en marknadsplats för realtidsdata. Några lösningar på dessa utmaningar är också föreslagna. Med realtidsdata menas data från olika typer av sensorer som tex termometrar och luftfuktighets sensorer. READ MORE

 3. 23. Multi-scale modelling of fire in accelerator tunnels: a CERN case study

  University essay from Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Author : Melchior Schepers; [2018]
  Keywords : Multi-scale modelling; CFD; tunnel fires; FDS; CERN; particle accelerator; Technology and Engineering;

  Abstract : Multi-scale modellering is een nieuwe benadering in het modelleren van rook en brand in systemen waarbij de grootte van het domein een meer conventionele volledige 3D modellering onmogelijk maakt. Het domein wordt opgesplitst in een 1D en 3D gedeelte om zo de simulatietijd te verminderen. READ MORE

 4. 24. Evaluation of Ground Anchor for Temporary Shelters : - Performance, Design and Alternative Materials

  University essay from KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI); KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Author : Patrik Ter Vehn; Viktor Olsson; [2018]
  Keywords : ;

  Abstract : Better Shelter is a company, developing and providing module housing units for refugees in crisis areas. These module housing units are kept in place against wind and harsh conditions by 10 ground anchors, that are buried and tied to the frame. READ MORE

 5. 25. Etablering av konventionell gräsfröodling i Västra Götaland och på Gotland

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Gustaf Carlsson; Anton Björkqvist; [2018]
  Keywords : gräsfrö; Rörsvingel; Ängsgröe; etablering;

  Abstract : Intresset för gräsfröodling har ökat mot bakgrund av växtföljdens betydelse i det långsiktiga och mer hållbara jordbruket. Detta gäller i synnerhet rena växtodlingsgårdar med fokus på spannmålsproduktionen eftersom dessa gårdar ofta inte har tillgång till stallgödsel som kan tillföra större mängd organiskt material till jorden. READ MORE