Essays about: "example of choice essay"

Showing result 1 - 5 of 18 essays containing the words example of choice essay.

 1. 1. Val av lokalproducerade frukter och grönsaker i säsong - en väg mot hållbar konsumtion?

  University essay from SLU/Dept. of Energy and Technology

  Author : Safin Mahdi Khoshnaw; [2023]
  Keywords : frukt och grönsaker; lokalproducerat; säsong; hållbar konsumtion; hållbar produktion; miljö; klimat;

  Abstract : Båda nationellt och internationellt står säkerställning och arbete mot en hållbar konsumtion och produktion på agendan. Detta kan kopplas till alla de 17 globala hållbarhetsmålen som styr mot Agenda 2030, liksom flera av Sveriges miljömål. READ MORE

 2. 2. Svårskötta gräsmattor i urban miljö : förutsättningar, problem och möjligheter

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Gustav Axell Johansson; [2019]
  Keywords : Svårigheter för gräsmattan i urban miljö; Alternativ till gräsmattan på små ytor;

  Abstract : Gräsmattan har under en stor del av historien använts som ett smycke i trädgårdar likt perenner eller buskar. Innan gräsklipparen uppfanns på 1800-talet begränsade skötselintensiteten dess utbredning men har under 1900-talet fram till idag blivit en stor del av den urbana miljön, i vissa städer upp till 70% av grönytorna (Stewart, 2009). READ MORE

 3. 3. Self-selection in Software Development Teams : A Case Study Regarding Challenges and Possibilities with Reorganization through Self-selection

  University essay from Linköpings universitet/Informatik; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Author : Emma Liljedahl; Alexandra Gabriel; [2019]
  Keywords : self-selection; self-selected teams; team choice; team diversity; traditional projects; agile projects; self-management; performance;

  Abstract : The software development business today is a land of constant change. The change requires the organizations who operate within this business to be flexible and quick to respond. This has led to multiple agile organization methods being developed, one of them is DevOps. A cornerstone in DevOps is self-selection - a method for assembling teams. READ MORE

 4. 4. Landskapsarkitekten : en resa i kunskap från student till nyanställd inom den privata sektorn

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Peyman Saramolki; Simon Gulve; [2018]
  Keywords : arbetsliv; enkät; erfarenhet; intervju; jämförelse; konsult; kunskap; kunskapskrav; landskapsarkitektur; SLU; utbildning; yrkeserfarenhet; yrkesroll;

  Abstract : I denna uppsats jämförs relationen mellan landskapsarkitektprogrammen på SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, med yrkesverksamma landskapsarkitekter inom den privata sektorn som har varit aktiva i yrkeslivet högst tre år efter sin sista avslutade kurs. SLU:s landskapsarkitektprogram ligger på två olika universitetscampus, Ultuna och Alnarp, som båda för närvarande genomgår en förändring som påverkar den övergripande strukturen. READ MORE

 5. 5. Pragmatic Understanding through Dialogue and Choice: : How Role-playing Games like Fallout: New Vegas Promote Pragmatic Understanding

  University essay from Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Author : Adrian Carlzon; [2017]
  Keywords : ;

  Abstract : Pragmatic understanding is required for us to communicate with each other in our daily life, for example, we need to know how to respond appropriately depending on context and the relation we have towards the person/s we talk to. Without pragmatic understanding, we will have a hard time communicating to one another because of failure to understand the force in what is said. READ MORE