Essays about: "example of local literature in thesis"

Showing result 1 - 5 of 50 essays containing the words example of local literature in thesis.

 1. 1. A framework for sustainable adaptive reuse of industrial buildings : Testing the developed adaptive building reuse framework on the case of The Plant in Chicago, USA

  University essay from KTH/Urbana och regionala studier

  Author : Friedrich Hampel; [2020]
  Keywords : adaptive reuse; framework; sustainable urban development; The Plant; industrial buildings;

  Abstract : Sustainable urban development is one of the dominant movements in the urban planning realm in the 21st century. It focuses mainly on improving current life while keeping future effects to an extent with which future life is not restricted. READ MORE

 2. 2. Hållbar urban dagvattenhantering : exemplet Uppsala: problem, framtid och strategier

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Agnes Volter; [2020]
  Keywords : hållbar stadsutveckling; klimatanpassning; skyfall; urban dagvattenhantering; blågrön-planering;

  Abstract : Examensarbetet behandlar behovet av en mer holistisk dagvattenhantering. Det synliggörs dels genom klimatförändringens effekter vilket innebär tätare och kraftigare nederbörd. Dels genom förtätningspolitiken och exploatering i städer som resulterar i fler hårdgjorda ytor och försvårar omhändertagandet av dagvatten. READ MORE

 3. 3. Undermining the Local: Power, Acceptance, and Confidence surrounding a Chilean Mining Operation : Social Impacts of the Mining Operation Los Pelambres on the Cuncumén Community

  University essay from Uppsala universitet/Naturresurser och hållbar utveckling

  Author : Julia Schwab; [2020]
  Keywords : Sustainable Development; Ethnography; Social License to Operate; Mining; Power; Trust; Victim Mentality;

  Abstract : The present ethnographic research explores the socio-economic repercussions of a copper mining operation in Chile on its host community. By examining the development of the relationship between this local community and the mining company since the latter’s arrival, this thesis sheds light on the possible (secondary) impacts of corporate social responsibility (CSR) measures and participatory spaces on intracommunal dynamics. READ MORE

 4. 4. Mobility-as-a-Service and Electrification of Transport : A Study on Possibilities and Obstacles for Mobility-as-a-Service in Stockholm and Implications for Electrification of Vehicles

  University essay from KTH/Energiteknik

  Author : Albert Petersson; [2020]
  Keywords : ;

  Abstract : Increasing urbanization drives the need for cities to make transport more efficient, both to meet climate goals as well as creating an attractive living environment for its residents, with less congestion, noise and local pollution. As vehicles are increasingly electrified, further innovations will be needed in order to meet environmental, social and economic sustainability targets, and a more efficient use of vehicles and public transport is central in this endeavor. READ MORE

 5. 5. Kaniner, gnagare och stress : att förebygga och hantera stress för kanin, marsvin och chinchilla vid poliklinikbesök

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Hanna Bernstéen; Kajsa Holmberg; [2020]
  Keywords : kanin; gnagare; marsvin; chinchilla; stress; förebyggande; hantering; veterinärklinik; djursjukhus;

  Abstract : Kaniner, marsvin och chinchillor är bytesdjur vilket gör dem lättstressade. Det finns många tecken på stress hos dessa djur som kan vara bra att uppmärksamma. Andningspåverkan, flyktförsök och vilja att gömma sig är några tecken, men de kan även bli helt orörliga och därmed misstas för lugna. READ MORE