Essays about: "example of local literature in thesis"

Showing result 1 - 5 of 57 essays containing the words example of local literature in thesis.

 1. 1. Mechanistic Model Development for a Multi-Enzyme Protein Hydrolysis Process

  University essay from Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Author : Tito Nilsson; [2023]
  Keywords : Mechanistic Model; Enzyme; Hydrolysis; Chemical Engineering; Technology and Engineering;

  Abstract : New food products are constantly put on the market. Today the focus often lies in creating nutritional and sustainable products to reduce the environmental impact of the product in question. One example of this is the approval of the yellow mealworm, Tenebrio Molitor, as a novel food in the European union. READ MORE

 2. 2. Public Participation in Sustainable Urban Development Strategies - A Tool for Improving Strategy Making or a Symbolic Means of Establishing Legitimacy?

  University essay from Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Author : Ekaterina Faldina; [2023]
  Keywords : Community engagement; local authorities; Arnstein’s ladder; stakeholders; public participation; sustainable urban strategy; Business and Economics;

  Abstract : This thesis aims to analyse the relationships between key stakeholders in the process of developing and implementing an urban strategy using the example of the Sustainable Urban Development Strategy of the City of Saint Petersburg. This thesis is based on theories related to involving public participation in the planning and implementation of the city strategy and the options and perspectives of participation strategies for involving stakeholders. READ MORE

 3. 3. Naturban : naturinspirerad gestaltning av en park längs Fyrisån i Uppsala

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Sara Lovisin; Josefin Vidén; [2022]
  Keywords : naturbaserade lösningar; mångfunktionell yta; resiliens; urbanekologi;

  Abstract : Städer ligger ofta i områden med en naturligt hög biologisk mångfald. De globala klimatförändringarna innebär en ökad förekomst av extremväder vilket tillsammans med storskaliga monokulturella landskap utgör ett hot mot den biologiska mångfalden. READ MORE

 4. 4. Igniting Risk Communication? – Organizational factors for effective risk communication: Forest fire risk communication in Canton Bern, Switzerland

  University essay from Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Author : Momo Paula Lühmann; [2022]
  Keywords : forest fire; risk communication; organization; communicator; scoping study; Switzerland; Social Sciences;

  Abstract : Risk communication forms an integral part of disaster preparedness. In light of the increasing likelihood and intensity of forest fires, areas like Canton Bern in Switzerland, not usually known as a forest fire hotspot, have planned to strengthen their risk communication efforts to help increase overall preparedness and mitigation. READ MORE

 5. 5. Att skapa historia genom engagemang : en studie om hur engagerade människor skapar och omskapar Stabergs kulturmiljö i Falun

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Malin Lindberg; [2022]
  Keywords : världsarv; sociala fält; historiska trädgårdar; engagemang; kulturreservat; platsidentitet;

  Abstract : En kulturmiljö är en lämning, bygd eller område som påverkats av mänsklig verkan och är en del av ett kulturarv. Den här uppsatsen syftar till att förstå varför det sker socialt engagemang i Stabergs kulturmiljö och vad denna plats har för betydelse för de engagerade. READ MORE