Essays about: "example of local literature in thesis"

Showing result 1 - 5 of 55 essays containing the words example of local literature in thesis.

 1. 1. Naturban : naturinspirerad gestaltning av en park längs Fyrisån i Uppsala

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Sara Lovisin; Josefin Vidén; [2022]
  Keywords : naturbaserade lösningar; mångfunktionell yta; resiliens; urbanekologi;

  Abstract : Städer ligger ofta i områden med en naturligt hög biologisk mångfald. De globala klimatförändringarna innebär en ökad förekomst av extremväder vilket tillsammans med storskaliga monokulturella landskap utgör ett hot mot den biologiska mångfalden. READ MORE

 2. 2. Igniting Risk Communication? – Organizational factors for effective risk communication: Forest fire risk communication in Canton Bern, Switzerland

  University essay from Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Author : Momo Paula Lühmann; [2022]
  Keywords : forest fire; risk communication; organization; communicator; scoping study; Switzerland; Social Sciences;

  Abstract : Risk communication forms an integral part of disaster preparedness. In light of the increasing likelihood and intensity of forest fires, areas like Canton Bern in Switzerland, not usually known as a forest fire hotspot, have planned to strengthen their risk communication efforts to help increase overall preparedness and mitigation. READ MORE

 3. 3. Att skapa historia genom engagemang : en studie om hur engagerade människor skapar och omskapar Stabergs kulturmiljö i Falun

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Malin Lindberg; [2022]
  Keywords : världsarv; sociala fält; historiska trädgårdar; engagemang; kulturreservat; platsidentitet;

  Abstract : En kulturmiljö är en lämning, bygd eller område som påverkats av mänsklig verkan och är en del av ett kulturarv. Den här uppsatsen syftar till att förstå varför det sker socialt engagemang i Stabergs kulturmiljö och vad denna plats har för betydelse för de engagerade. READ MORE

 4. 4. Global Dichotomies on a Local Scale: A Grounded Theory Approach to Turkish Hip-Hop Culture

  University essay from Lunds universitet/Sociologi; Lunds universitet/Sociologiska institutionen

  Author : Mert Gürbüz; [2021]
  Keywords : grounded theory; hip-hop music; subcultures; Social Sciences;

  Abstract : The concepts of ‘Old School’ and ‘New School’, peculiar to hip-hop's lexicon, have long been framed by theories of subculture heavily drawing on a binary scale of authenticity and inauthenticity. This dichotomy is widely used to characterize a discursive conflict between the authentic aspects of hip-hop music and its excessively commercialized versions undermining hip-hop’s counter-hegemonic potential. READ MORE

 5. 5. Bridging the gap between food production and consumption : how alternative food networks forage the Berlin Foodscape

  University essay from SLU/Department of Molecular Sciences

  Author : Magdalena Knobel; [2021]
  Keywords : alternative food networks; foodscape; local food; inclusion; participation; urban food policy;

  Abstract : Venturing into bridging the gap between food production and consumption, metropolitan Alternative Food Networks (AFNs) are increasingly gaining momentum in the Global North. Nevertheless, people interested and participating in these initiatives form a rather homogenous group of highly educated and better-off consumers. READ MORE