Essays about: "example of local literature in thesis"

Showing result 1 - 5 of 49 essays containing the words example of local literature in thesis.

 1. 1. Hållbar urban dagvattenhantering : exemplet Uppsala: problem, framtid och strategier

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Agnes Volter; [2020]
  Keywords : hållbar stadsutveckling; klimatanpassning; skyfall; urban dagvattenhantering; blågrön-planering;

  Abstract : Examensarbetet behandlar behovet av en mer holistisk dagvattenhantering. Det synliggörs dels genom klimatförändringens effekter vilket innebär tätare och kraftigare nederbörd. Dels genom förtätningspolitiken och exploatering i städer som resulterar i fler hårdgjorda ytor och försvårar omhändertagandet av dagvatten. READ MORE

 2. 2. Undermining the Local: Power, Acceptance, and Confidence surrounding a Chilean Mining Operation : Social Impacts of the Mining Operation Los Pelambres on the Cuncumén Community

  University essay from Uppsala universitet/Naturresurser och hållbar utveckling

  Author : Julia Schwab; [2020]
  Keywords : Sustainable Development; Ethnography; Social License to Operate; Mining; Power; Trust; Victim Mentality;

  Abstract : The present ethnographic research explores the socio-economic repercussions of a copper mining operation in Chile on its host community. By examining the development of the relationship between this local community and the mining company since the latter’s arrival, this thesis sheds light on the possible (secondary) impacts of corporate social responsibility (CSR) measures and participatory spaces on intracommunal dynamics. READ MORE

 3. 3. Mobility-as-a-Service and Electrification of Transport : A Study on Possibilities and Obstacles for Mobility-as-a-Service in Stockholm and Implications for Electrification of Vehicles

  University essay from KTH/Energiteknik

  Author : Albert Petersson; [2020]
  Keywords : ;

  Abstract : Increasing urbanization drives the need for cities to make transport more efficient, both to meet climate goals as well as creating an attractive living environment for its residents, with less congestion, noise and local pollution. As vehicles are increasingly electrified, further innovations will be needed in order to meet environmental, social and economic sustainability targets, and a more efficient use of vehicles and public transport is central in this endeavor. READ MORE

 4. 4. Kaniner, gnagare och stress : att förebygga och hantera stress för kanin, marsvin och chinchilla vid poliklinikbesök

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Hanna Bernstéen; Kajsa Holmberg; [2020]
  Keywords : kanin; gnagare; marsvin; chinchilla; stress; förebyggande; hantering; veterinärklinik; djursjukhus;

  Abstract : Kaniner, marsvin och chinchillor är bytesdjur vilket gör dem lättstressade. Det finns många tecken på stress hos dessa djur som kan vara bra att uppmärksamma. Andningspåverkan, flyktförsök och vilja att gömma sig är några tecken, men de kan även bli helt orörliga och därmed misstas för lugna. READ MORE

 5. 5. Does Reality Match Ambition? Multilevel governance of building energy efficiency in Brunnshög, Sweden

  University essay from Lunds universitet/Internationella miljöinstitutet

  Author : Kelly Delaney; [2019]
  Keywords : Energy efficiency; energy efficient buildings; multilevel governance; policy ambitions; policy implementation; Science General;

  Abstract : Improving energy efficiency in buildings is an important part of the EU’s ambitions to address climate change and other environmental, social and economic challenges. This is a role that is traditionally taken on by varying levels of governments, each level addressing elements that fall within their areas of jurisdiction. READ MORE