Essays about: "example of scientific essay"

Showing result 1 - 5 of 9 essays containing the words example of scientific essay.

 1. 1. Kognitiv dissonans– vad ligger till grund för att behandla djur olika?

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Helena Lyngemark; [2018]
  Keywords : djuretik; etik; kognitiv dissonans; kött; vegan; vegetarian;

  Abstract : Cognitive dissonance is a psychological concept which describes a feeling of discomfort thatcan occur when your actions differ from your feeling of what is right to do. This essay aimsto immerse in this subject due to my interest in how this phenomenon arises. READ MORE

 2. 2. Brave New World : Blind Perception of the Early 20th Century

  University essay from Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Author : Sebastian Kylin; [2018]
  Keywords : New Historicism; Satire; 20th Century Britain; Discourse;

  Abstract : Huxley’s Brave New World portrays a futuristic hyperbole of mankind’s future as a result of technological advancements. From a New Historical perspective, this essay examines how BNW satirizes contemporary society by satire where the audience is both a part of the problem and solution. READ MORE

 3. 3. Kalvhyddor ur ett djurhälso-­ och djurvälfärdsperspektiv

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Lovisa Waldemarsson; [2018]
  Keywords : Inhysning; beteende; mortalitet;

  Abstract : På 1970-talet introducerades kalvhyddor i Nordamerika som ett försök att komma tillrätta med dålig kalvhälsa i besättningarna. Idag används kalvhyddor utomhus av många kalvuppfödare i Sverige och bönderna verkar mycket nöjda med dem. READ MORE

 4. 4. Omvårdnad av häst i boxvila : ett examensarbete baserat på en enkät gjord bland hästägare i Sverige

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Louise Knöös; [2012]
  Keywords : djuromvårdnad; häst; boxvila; kolik; stereotypier; luftvägsproblem; enkätundersökning;

  Abstract : This thesis is focused on what impact stall confinement has on a horse’s mental and physical welfare. It was of great interest to get a gathered picture of how Swedish horseowners had experienced having their horses in stall confinement. A survey study was conducted to achieve this. READ MORE

 5. 5. Grottan som symbol och upplevelse

  University essay from SLU/Landscape Architecture (until 121231)

  Author : Hanna Lönnqvist; [2012]
  Keywords : upplevelse; kulturarv; symbol; grotta; kulturhistoria; symbolvärde; underjordiskt landskap; association;

  Abstract : Underjordens landskap är något som intresserar och fascinerar många människor. Grottor lockar till sig turister och utforskare över hela världen. Den har en förmåga att generera flera olika associationer till oss just för sitt starka symbolvärde. READ MORE