Essays about: "example of thesis survey questionnaire"

Showing result 1 - 5 of 25 essays containing the words example of thesis survey questionnaire.

 1. 1. What do skin care consumers think about personalization of content, user interface or a combination of both?

  University essay from Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

  Author : Johannes Bäckerås; [2019]
  Keywords : Personalization; Customer Satisfaction; Customer Loyalty; Optimization; Customer attitude; Personligfiering; Kundnöjdhet; Kundlojalitet; Optimering; Kunders attityd;

  Abstract : Background The cosmetic industry is growing at a fast pace and, like other industries, there are a few problems regarding e-retailing that makes it hard for customers to make optimal purchase decision. Example of problems are; the number of e-retailers increase, e-retailers’ variety of products increase, and the content is almost unlimited. READ MORE

 2. 2. En GAP-analys av den svenska pensionsrådgivningen : underskattar pensionsrådgivande företag betydelsen av svenska lantbruksföretagares förväntningar

  University essay from SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Author : Björn Beckman; Henning Ekselius; [2019]
  Keywords : tjänstekvalité; service; SERVQUAL; GAP-modell; pension; retirement;

  Abstract : Något som diskuteras ofta i den svenska lantbruksbranschen är den dåliga lönsamheten. Det är också det som många lantbrukare säger är orsaken till att de inte kan pensionsspara, och därmed inte kan förbereda sig för ett liv som pensionär på bästa sätt. READ MORE

 3. 3. Design Development of an Energy Supplier Application Focusing on the User Experience

  University essay from Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Author : Ayla Borglund; Julia Giver; [2019]
  Keywords : UX; UI; Interaction design; User test; Prototyping; Environmental awareness; Technology and Engineering;

  Abstract : What do customers want from an energy supplier application? To meet the increasing digitalization of the society, the energy supplier Kraftringen strives to create a new application that will match the customer’s needs and Kraftringen’s vision. This thesis was performed in order to present a user interface proposal of Kraftringen’s new application, to improve the user experience. READ MORE

 4. 4. Tourism in Football: Exploring Motivational Factors and Typologies of Groundhoppers : An example of a German Groundhopper Online Community

  University essay from Högskolan Dalarna/Turismvetenskap

  Author : Christian Bauer; [2018]
  Keywords : Groundhopping; Serious Leisure; Sport Tourism; Tourist Motivation; Football.;

  Abstract : This thesis aims to examine the motivational factors and to explore possible typologies of groundhoppers. Groundhopping as a special form of sports tourism which has grown rapidly over the last couple of decades. READ MORE

 5. 5. Katter på svenska äldreboenden: : användning, uppfattning och kattens välmående

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Ellen Nyberg; [2018]
  Keywords : terapidjur; äldreboenden; användning; uppfattning; katter;

  Abstract : I inte bara Sverige utan i de flesta västerländska länderna används djur inom många olika delar av humansjukvården. Ett område där många positiva effekter setts från användningen av djur både ute i verksamheterna och inom vetenskapen är inom äldrevården. READ MORE