Essays about: "examples of order of importance"

Showing result 1 - 5 of 84 essays containing the words examples of order of importance.

 1. 1. Ljus i varje hus : en fallstudie om civilsamhällets engagemang och samverkan med kommunen på Oskarshamns landsbygder

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Malin Andersson; [2022]
  Keywords : Lokalt engagemang; samverkan; civilsamhälle; lokala nätverk; landsbygdsutveckling; levande landsbygder; Oskarshamn;

  Abstract : Landsbygderna i Sverige likaväl som i många andra västerländska länder har mött många stora förändringar under de senaste decennierna, bland annat vad gäller en minskande och åldrande befolkning samt en förändrad ekonomi där tjänstesektorn fått en större betydelse. Förändringarna har resulterat i att tillgången till offentlig och kommersiell service minskat på många landsbygder, vilket försvårar möjligheten att leva utanför städer och tätorter. READ MORE

 2. 2. TOWARDS CULTURAL SUSTAINABILITY : A Case Study in the Creative Economy

  University essay from KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Author : Filip Friedrich; Victoria Granberg; [2022]
  Keywords : ;

  Abstract : This study takes its starting point in the disharmony between the cultural world and the market world, identifying complications with the industrialization of creative expression. With the purpose of elevating cultural sustainability inthe creative economy, the study uses an empirical context of music markets to access findings. READ MORE

 3. 3. Economic Preference and Attitudes Towards Alternative Ways to Finance Public Transport

  University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Author : Ellinor Bernsro; Jimmy Sandgren; [2021-08-17]
  Keywords : economic preferences; travel behavior; public policy; fare-free public transport; Västra Götaland;

  Abstract : The public transportation system in the region of Västra Götaland elicits quick and efficient travel, while, simultaneously, decreasing the negative effects of driving. However, the system suffers from various problems, mainly fare-evasion. READ MORE

 4. 4. Coding and Decoding of Reed-Muller Codes

  University essay from Karlstads universitet/Institutionen för matematik och datavetenskap (from 2013)

  Author : Linda Meyer; [2021]
  Keywords : error-correcting codes; Reed-Muller; coding; decoding; communication; coding theory; felrättande koder; Reed-Muller; kodningsteori; kod; kodning; kommunikation;

  Abstract : In this thesis some families of linear error correcting codes are presented. The reader will find a general description of binary codes and more specific details about linear codes such as Hamming, repetition codes, Reed-Muller codes, etc. READ MORE

 5. 5. Välfärd hos ren : hur kan den bedömas i praktiken?

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Mia-Maria Svensson; [2021]
  Keywords : djurvälfärd; djurvälfärdsbedömning; djurskydd; ren; renskötsel; klimatförändring;

  Abstract : Renen i Sverige är ett semidomesticerat hjortdjur som under tusentals år har anpassat sig till klimatet i norr. Alla i Sverige har rätt att äga en ren men det är enbart samer som får bedriva renskötsel. READ MORE