Essays about: "excavating"

Showing result 1 - 5 of 6 essays containing the word excavating.

 1. 1. Levande begravd : kan klimatförändringar ge mjältbrandssporer nya förutsättningar?

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Johanna Cavell; [2019]
  Keywords : mjältbrand; sporer; klimatförändringar;

  Abstract : Mjältbrand är en dödlig sjukdom som varit känd under en lång tid och som drabbar både djur och människor. En av anledningarna till att mjältbrand är fruktad är bakteriens förmåga att sporulera vid icke gynnsamma förhållanden och persistera i jorden under en lång tid. READ MORE

 2. 2. New bore pipe connection for Slotborer

  University essay from KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Author : EMIL GRÖNKVIST; [2016]
  Keywords : Mining machines; Slotborer; Drill pipes; Pipe connections; Shaft connections; Gruvmaskiner; Slotborer; Borrpipor; Pipkopplingar; Axelkopplingar;

  Abstract : Slotborer är benämningen på en ny maskinprototyp som skall användas för att i gruvor borra och utvinna platina. För att erhålla ett visst borrdjup skarvas borrpipor vilket åstadkoms med en gängkoppling. READ MORE

 3. 3. Significance of Fracture Patterns in a Rock Mass during Excavation by Blasting in Bandhagen, Sweden

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Author : Mattias Ryttberg; [2015]
  Keywords : Fracture sets; rock excavation; rock wall; instability; Spricksystem; utschaktning; bergvägg; instabilitet;

  Abstract : When excavating a rock wall by blasting, pre-existing structures in the rock has a strong impact on the stability of the wall. For excavation in Bandhagen in Stockholm, the nature and orientation of the pre-existing geological features, namely fractures, were not taken into consideration before excavation begun. READ MORE

 4. 4. 3D-effects in total stability evaluations

  University essay from Lunds universitet/Geoteknik; Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

  Author : Stefan Jarl Wellershaus; Anton Karlsson; [2014]
  Keywords : GEOTECHNICS; TOTAL STABILITY; SLOPE; SLOPE STABILITY; PLAXIS; PLAXIS 2D; PLAXIS 3D; GEOTECHNICAL EINGENEERING; 3D-EFFECTS; FACTOR OF SAFETY; SAFETY CALCULATIONS; SLOPE W; EXCAVATION; Technology and Engineering;

  Abstract : This master’s dissertation has been performed in cooperation with Tyréns and the Dept. of Construction Sciences, LTH. READ MORE

 5. 5. 3D-Effects in Total Stability Evaluations

  University essay from Lunds universitet/Geoteknik

  Author : Anton Karlsson; Stefan Wellershaus; [2014]
  Keywords : Slope stabilization; geotechnical engineering; total stability; 3D-effects; factor of safety; Plaxis; Technology and Engineering;

  Abstract : This master’s dissertation has been performed in cooperation with Tyréns and the Dept. of Construction Sciences, LTH. READ MORE