Essays about: "exotisk"

Showing result 1 - 5 of 8 essays containing the word exotisk.

 1. 1. Exotiska träd och ståndortsförbättring : två modeller för att hantera framtida klimatutmaningar för urban trädanvändning

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Johan Nilsson; [2020]
  Keywords : stadsträd; exotisk; inhemsk; jordförbättring; ekosystemtjänster; invasiv; trädsjukdomar SLU; Sveriges;

  Abstract : I takt med att klimathotet blir allt mer reellt ställs större krav på utformningen av framtidens städer. Högre temperaturer, ökande nederbördsmängder och risken för torka gör att vi tvingas förändra sättet vi ser på stadsutveckling. READ MORE

 2. 2. Constraining double neutron star binary evolution from the spatial distribution of short gamma-ray bursts

  University essay from Lunds universitet/Astronomi

  Author : Oscar Andersson; [2019]
  Keywords : Physics and Astronomy;

  Abstract : Short gamma-ray bursts are often observed at large spatial offsets from their host galaxies. Neutron star mergers in double neutron star binaries have also recently been confirmed as a progenitor of short gamma-ray bursts (Abbott et al. 2017). READ MORE

 3. 3. The Tales of Interracial Relationships - How Interracial Couples in Sweden Experience Being Treated in Everyday Life

  University essay from Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Author : Tania Njoki Karanja; [2019]
  Keywords : Couples; Ethnicity; Interracial dating; Interracial marriage; Race; Racialization; Sexuality;

  Abstract : Rasideologier och tankar om rashygien är något som präglat svensk historia sedan andra världskriget. Begreppet ras har varit, och är fortfarande idag ett kontroversiellt ämne i Sverige, och har såväl i den akademiska världen som i dagligt tal kommit att bytas ut mot begreppet etnicitet. READ MORE

 4. 4. Macroalgae as feed supplement for reduction of methane emission in livestock : Overview of current knowledge and potential Nordic species

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Hanna Silwer; [2018]
  Keywords : Asparagopsis taxiformis; bromoform; climate change; dairy industry; microbial ecosystem; secondary metabolites;

  Abstract : Climate change is a fact and production systems are in need of modernization and sustainable development. Methane is a problematic and potent greenhouse gas and is emitted as a natural byproduct from livestock metabolism. READ MORE

 5. 5. N’tendele : att designa en ekologisk trädgård i Moçambique

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Emilie Mattsson; Maria Rudling; [2015]
  Keywords : ekolodge; ekoturism; trädgårdsdesign; Malawisjön; Niassa; Moçambique;

  Abstract : Vad innebär egentligen ekologisk trädgårdsde-sign, och hur kan det ta sig i uttryck på en plats där resurserna är extremt begränsade och kom-munal strategi för energi, vatten och avlopp helt saknas? Denna uppsats presenterar ett gestalt-ningsförslag för utformningen av trädgården till N’tendele ekolodge i Meponda, norra Moçam-bique. Uppsatsen behandlar frågor rörande eko-turism som fenomen, ekologiska principer för trädgårdsdesign, liksom geografiska och sociala aspekter kopplade till platsens lokalisering. READ MORE