Essays about: "experienced pain"

Showing result 1 - 5 of 40 essays containing the words experienced pain.

 1. 1. The effects and experiences of training the rectus abdominis muscle in women with diastasis rectus abdominis postpartum.

  University essay from Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Author : Maja Strömberg; [2022]
  Keywords : inter-rectus distance; rectus abdominis; exercise; experiences;

  Abstract : Background: Diastasis rectus abdominis (DRA) is a separation of the rectus abdominis during and after pregnancy. Physiotherapy is the first choice of intervention but it is unclear which type of training is the most effective.  Purpose: The aim of the study was twofold. READ MORE

 2. 2. Orsaker till dystoki hos marsvin i Sverige

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Johanna Cavell; [2022]
  Keywords : förlossning; förlossningsproblem; dräktighet; felläge; foster; bäcken;

  Abstract : Marsvin är populära sällskapsdjur som tros ha blivit domesticerade redan på 500–1000-talet. Marsvin blir könsmogna tidigt, honorna vid cirka två månaders ålder och hanarna vid cirka tre månaders ålder. Marsvinshonor är polyöstrala med en cykel på 15–17 dygn där östrus varar i 6–11 timmar. READ MORE

 3. 3. Hundar med bakdelspares : omvårdnad och hantering på vårdavdelningen

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Nikolina Kuzmanovic; Marika Petersson; [2022]
  Keywords : bakdelspares; djursjukskötare; diskbråck; hantering; hund; omvårdnad; ryggmärgsskada; vårdavdelning;

  Abstract : Bakdelspares hos hund kan orsakas av exempelvis diskbråck, fibrocartilaginös emboli eller trauma. Korrekt, tidskrävande och omfattande omvårdnad och hantering är av betydelse för att inte förvärra befintlig ryggmärgsskada eller patientens allmäntillstånd. READ MORE

 4. 4. Design of an active orthosis for improved rehabilitation of stroke patients

  University essay from Lunds universitet/Avdelningen för Biomedicinsk teknik

  Author : Ragnhild Vestergren Kilborn; Rebecka Lövgren; [2022]
  Keywords : active orthosis; stroke rehabilitation; exoskeleton; EMG; Technology and Engineering;

  Abstract : To regain mobility in an affected limb after a stroke it is important to be consistent with rehabilitation exercises. The purpose of this project was to create an active orthosis for the elbow joint. READ MORE

 5. 5. En intervjustudie med fokus på funktionalitet samt utveckling av perifer venkateter kopplat till infusioner inom smådjurssjukvården : innehållande en första utvärdering av produkten ReLink®

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Annika Vinnå; Sara Dahl; [2021]
  Keywords : backventil; infusion; intervjustudie; komplikationer; perifer venkateter; PVK; ReLink®;

  Abstract : Det är vanligt att perifer venkateter (PVK) används på patienter i stationärvård inom djursjukvården och syftet med denna studie var att undersöka vilka problem som upplevs vid användning av PVK. Även vilka för- och nackdelar som upplevs med de kopplingar mellan PVK och intravenösa infusioner som används idag samt om det kan finnas ett behov av en annan typ av koppling undersöktes. READ MORE