Essays about: "express collusion"

Found 2 essays containing the words express collusion.

 1. 1. Law-abiding algorithms: How Big Data and AI challenges the competitive system

  University essay from Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Author : Anja Siöstedt; [2019]
  Keywords : EU law; företagsekonomi; konkurrensrätt; competition law; law and economics; law; algorithms; algorithmic pricing; Artificial intelligence; Big Data; pricing algorithms; collusion; cartel; express collusion; tacit collusion; Law and Political Science;

  Abstract : I denna uppsats analyseras prissättningsalgoritmer för att undersöka hur de kan skapa nya sätt för företag att ägna sig åt kartellverksamhet. För att svara på frågan hur nuvarande konkurrensrättslig lagstiftning i EU kan appliceras på algoritmisk kartellbildning, studeras definitionen av de tre formerna av karteller i art. 101(1) FEUF. READ MORE

 2. 2. Modernisation of Public Procurement - Making the public market more competitive and collusion proof?

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Author : Amanda Claeson; [2014]
  Keywords : Public Procurement; Competition law; Bid rigging; Directive 2014 24 EU; Business and Economics;

  Abstract : This thesis has its focus on the interaction between competition law and the public procurement regime. Since the two systems have the same objective of the creation of an internal market it is vital that the two systems reach coherence. READ MORE