Essays about: "extinction"

Showing result 1 - 5 of 157 essays containing the word extinction.

 1. 1. Bison bonasus : återuppbyggnaden av en nästan utrotad art

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Morgan Daleryd Sjöblom; [2019]
  Keywords : visent; europeisk bison; Bison bonasus; genetik; återintroduktion;

  Abstract : Visent eller den europeiska bison är en art som efter första världskriget hade dött ut i det vilda på grund av jakt. Endast 54 djur från arten återstod i fångenskap och det är från dessa anfäder som dagens bestånd av både vilda och visenter i fångenskap härstammar. READ MORE

 2. 2. Analyzing Factors Influencing Reproductive Success of the Mountain Chicken : Nordens Ark Captive Breeding Program

  University essay from Högskolan i Skövde/Institutionen för biovetenskap

  Author : Chad Donaldson; [2019]
  Keywords : frog; frogs; mountain chicken; mountain chicken frog; leptodactylus; fallax; herpetology; amphibian; amphibians; multiple linear regression; statistical analysis; Nordens Ark; captive breeding; zoo; zoology; conservation; endangered species; grodor; groda; kycklinggroda; Nordens Ark; amfibier; zoologi; herpetologi; analys; hotade arter; bevarande; avel;

  Abstract : Amphibians globally are declining with roughly a third facing extinction due primarily to threats linked to human impacts. One way in which this is being combated is by captive breeding programs. READ MORE

 3. 3. Etologi i arbetet för bevarande : hur etologer kan bidra i bevarandeprojekt

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Ellen Holm; [2019]
  Keywords : Bevarande; etologi; bevarandeetologi; beteende;

  Abstract : Det finns idag många arter som riskerar att utrotas, ofta på grund av mänsklig påverkan på deras habitat. Det tvärvetenskapliga fältet bevarandeetologi syftar till att använda etologi, kunskapen om djurs beteende och anledningen till det, inom bevarandet av dessa arter. READ MORE

 4. 4. The biodiversity loss crisis in Southeast Asia

  University essay from Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Author : Louise Nilsson; [2019]
  Keywords : biodiversity; ecosystem services; biocentrism; Southeast Asia; sixth mass-extinction;

  Abstract : Denna kandidatuppsats gör en ansats till att belysa biodiversitetsproblematiken i Sydostasien, som är ett område med mycket hög artrikedom som samtidigt hotas av en intensifierad förlust av arter. Fyra ’biodiversitet hotspots’ omger Sydostasien, vilka indikerar platser med hög artrikedom vilka sammanfaller med hög förlust av habitat. READ MORE

 5. 5. The Future of Tōhokuben: A sociolinguistic attitude study

  University essay from Lunds universitet/Japanska

  Author : Carl Leismark; [2019]
  Keywords : Japanese; Tōhoku; Tōhokuben; dialect; attitude; standardization; disaster; tsunami; 2011; extinction; opinions; future; Languages and Literatures;

  Abstract : This essay investigates the attitudes and thoughts amongst Japanese people regarding the dialects in the Tōhoku region of Japan. It aims to discover if Japanese people do think the dialect is going extinct, something which research seems to suggest. READ MORE