Essays about: "eye focus"

Showing result 1 - 5 of 93 essays containing the words eye focus.

 1. 1. Gångfartsområde för alla : ett gestaltningsförslag av en del av Dragarbrunnsgatan med fokus på tillgänglighet för synskadade

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Maja Vidarsson; [2020]
  Keywords : gångfartsområde; synskadad; tillgänglighet; design;

  Abstract : Diskriminering på grund av funktionsnedsättning är olagligt i Sverige. Trots detta bygger rådande ideal för gator på att trafikanterna genom ögonkontakt ska kunna förhandla om utrymmet, något som diskriminerar synskadade. Ögonkontakt är exempelvis en grundpelare i en allt vanligare gatutyp, så kallade gångfartsområden. READ MORE

 2. 2. Mapping an Auditory Scene Using Eye Tracking Glasses

  University essay from Linköpings universitet/Reglerteknik; Linköpings universitet/Reglerteknik

  Author : Alfred Fredriksson; Joakim Wallin; [2020]
  Keywords : Sensor Fusion;

  Abstract : The cocktail party problem introduced in 1953 describes the ability to focus auditory attention in a noisy environment epitomised by a cocktail party. An individual with normal hearing uses several cues to unmask talkers of interest, such cues often lacks for people with hearing loss. READ MORE

 3. 3. Predictive gaze in action selection within virtual reality

  University essay from Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Author : Elpida Bampouni; [2020]
  Keywords : predictive gaze; virtual reality; eye focus; eye gaze; grasp; reach; action selection; VR; virtual grasp; proactive gaze; cognitive science; prediktiv blick; virtuell verklighet; ögonfokus; greppande; handlingsväljande;

  Abstract : The human gaze is pivotal in motion planning and control. Gaze is typically directed at visual target sites prior to physical interactions with them. This proactive gaze (PEG) behavior has been observed in a multitude of physical situations. However, PEG has not been examined in virtual reality (VR). READ MORE

 4. 4. Human Interaction with Autonomous machines: Visual Communication to Encourage Trust

  University essay from Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik

  Author : Emil Norstedt; Timmy Sahlberg; [2020]
  Keywords : Human-Machine-Interaction HMI ; Eye-contact; Safety; Driverless Machines; Trust; Human-Machine Interaction HMI ; Ögonkontakt; Säkerhet; Förarlösa maskiner; Tillit;

  Abstract : En pågående utveckling sker inom konstruktionsbranschen där maskiner går från att styras manuellt av en mänsklig förare till styras autonomt, d.v.s. utan mänsklig förare. READ MORE

 5. 5. Hästars (Equus caballus) beteenderespons på varma respektive kalla bett : en experimentell studie

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Alexandra Östberg; [2020]
  Keywords : häst; Equus caballus; bett; utrustning; beteende; ansiktsuttryck; kroppsspråk;

  Abstract : Bits of different varieties are hypothesized to have been used for horses for at least 4000 of the 6000 years of domestication. However, the focus of previous studies regarding bits have mainly been on physical injuries caused by pressure points, effects of different shapes and their influence on the horse. READ MORE