Essays about: "färdmedelsval"

Found 4 essays containing the word färdmedelsval.

 1. 1. Environmental characteristics and school travels made by foot or bicycle : a case study of four compulsory schools in Sweden

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Agnes Landefjord; Marit Aalrust Ripel; [2018]
  Keywords : children; school transportation; wWalking; cycling; built environment; independent mobility; sustainable mobility; GIS;

  Abstract : Children's active and independent school travels have in recent decades decreased considerably. What determines the travel mode choice among children is complex, as there are several social and environmental factors impacting how children travel. READ MORE

 2. 2. Fritidens resor och det stationsnära läget : en fallstudie av barnfamiljers fritidsresvanor, färdmedelsval och livspussel

  University essay from SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Author : Klara Harmark; [2016]
  Keywords : fritidsresor; trafikplanering; mobilitet; hållbara transporter; stationsnära läge; resvanor; färdmedelsval; barnfamiljer; Skurup;

  Abstract : Om vi ska kunna uppnå en hållbar utveckling av samhällets olika dimensioner har våra resvanor en betydande roll. Trafikens buller, trängsel, partikel- och koldioxidutsläpp har en negativ inverkan på såväl människor som miljö. READ MORE

 3. 3. Daily Travel Mode Choice from an Intersectional Perspective : -A Literature Review and a Case Study in Uppsala

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Author : Malin Paulusson; [2015]
  Keywords : Sustainable Development; Mobility; Transport mode choice; Sustainable transportation; Equity; Public Health; Intersectional analysis; Hållbar utveckling; mobilitet; färdmedelsval; hållbara transporter; folkhälsa; intersektionalitet;

  Abstract : The transport sector is an extensive contributor to the total CO2 emissions, and private transports hold a vast share. This has implications on environmental and human health, which eventually have economic consequences for society. Equal access to opportunities is essential in a sustainable society and public transport is a crucial element. READ MORE

 4. 4. Strategier för bilsnåla städer

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Julia Appelgren; [2014]
  Keywords : transport; trafik; planering; hållbarhet; staden; bilanvändande; strategier; miljö; Sverige;

  Abstract : Denna uppsats syfte är att för min egen, men också för andra studenters, planerares och övriga intresserades, skull visa på vad det finns för strategier i planeringen för bilsnåla städer. Utsläppen från våra transporter är en stor bov i dramat när de gäller det alltmer akuta klimathotet. READ MORE