Essays about: "färskfoder"

Showing result 1 - 5 of 11 essays containing the word färskfoder.

 1. 1. Sjukdomar och skador hos hund relaterade till utfodring

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Elinor Sjöholm; [2022]
  Keywords : RMBD; Raw meat based diets; kräkning; diarré; tandfraktur; tarmruptur; färskfoder; BARF;

  Abstract : Att utfodra sina hundar med färskfoder, raw meat based diets (RMBD), har ökat i popularitet de senaste åren. Förespråkare framhåller hur RMDB är det bästa nutritionella valet och kan förbättra hundarnas hälsa. READ MORE

 2. 2. Praktisk utfodring av svenska hundar : en enkätstudie om hur svenska hundar utfodras i hemmet och vilka faktorer som påverkar hundägarens val av foder

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Nellie Bratt; Linn Mårtensson; [2022]
  Keywords : djuromvårdnad; djursjukskötare; foderval; godis; hemlagat; hund; råfoder; studie; tillskott; utfodringsrutiner; veterinär; växtbaserat; övervikt;

  Abstract : Det är användbart för djurhälsopersonal att ha en förståelse för hur svenska hundar utfodras i hemmet och hur djurägaren tänker vid val av foder. Verksamma inom djurens hälso- och sjukvård kan därmed anpassa sin rådgivning gällande foder och utfodring samt omvårdnaden i den dagliga verksamheten. READ MORE

 3. 3. Praktisk utfodring av katter i Sverige : en enkätundersökning om hur kattägare utfodrar sina katter och var de hämtar information om foder

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Jenny Andersson; Caroline Axelsson; [2021]
  Keywords : enkät; godis; fodermängd; foderval; färskfoder; förtroende; torrfoder; våtfoder;

  Abstract : Hur svenska kattägare utfodrar sina katter i praktiken och var de inhämtar information om foder är ett relativt outforskat ämne. Att få bättre förståelse för vad som är viktigt för kattägare i deras val av foder kan öka djurhälsopersonalens förmåga och kompetens att ge råd kring nutrition. READ MORE

 4. 4. Råutfodring av hund och katt : en enkätstudie om ägarmotivation och gemensamma faktorer hos djuren som utfodras

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Rebecka Berglund; Cornelia Wallén; [2021]
  Keywords : bakteriekontamination; BARF; djuromvårdnad; foderval; färskfoder; för- och nackdelar; RMDB; råfoder;

  Abstract : I takt med att den globala foderindustrin växer kontinuerligt ökar intresset för okonventionella dieter, där torrfoder och våtfoder här definieras som konventionella. En av dessa okonventionella dieter som ökar i popularitet är råfoder. READ MORE

 5. 5. Utfodra hundar och katter med kött- eller växtbaserat foder

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Sara Sundström; [2021]
  Keywords : växtbaserat; köttbaserat; färskfoder; råfoder; hund; katt; näringsbehov; klimat; Canis lupus familiaris; felis catus;

  Abstract : Dogs and cats are the most common pets in the world and today’s pet food market offers a wide range of different kind of products. One of the most popular pet food trends is to feed your dog or cat a meat-based raw food because it assumes to be a more natural diet for them. READ MORE