Essays about: "fågel"

Showing result 1 - 5 of 16 essays containing the word fågel.

 1. 1. Metoder för administrering av läkemedel på sällskapsfåglar : för- och nackdelar med olika metoder

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Michaela Leão Efraimsson; Veronica Palm; [2020]
  Keywords : djuromvårdnad; fågel; för- och nackdelar; intramuskulär; intraosseös; intravenös; läkemedelsadministration; per oral; sondmatning; subkutan;

  Abstract : Fåglar av ett antal olika arter hålls som husdjur i Sverige. Precis som för andra djurslag uppstår situationer i fåglars liv när de är i behov av veterinärvård, men antalet djursjukhus och kliniker som tar emot fåglar är begränsat. Fåglar är känsliga djur och ett besök på ett djursjukhus kan vara mycket stressande. READ MORE

 2. 2. Behandling och omvårdnad av fåglar med vingfrakturer

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Alexandra Svensson; [2020]
  Keywords : vingfraktur; fåglar; omvårdnad; behandling; tamfågel; vildfågel;

  Abstract : Vingfrakturer är en vanlig orsak till att fåglar behöver vård på veterinärkliniker. Syftet med arbetet var att söka vetenskaplig information om behandling och omvårdnad av vingfrakturer hos fåglar. Intentionen var även att jämföra skillnaderna på behandling och omvårdnad mellan tamfåglar och vilda fåglar. READ MORE

 3. 3. Spatial resolution threshold in layers and red jungle fowls : are there differences due to light intensity or light spectra?

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Pauline Annerstedt; [2018]
  Keywords : spatial resolution threshold; layer; red jungle fowls; visual acuity;

  Abstract : The domestic fowl (Gallus gallus domesticus) originates from the forests in South-east Asia. It may be correct to assume that the visual system of the domestic fowl is still adapted to light that is filtered through the green forest canopy. READ MORE

 4. 4. Fågel, fisk och allt däremellan : ett gestaltningsförslag som skapar förutsättningar att besöka Västra Järvafältets naturreservat

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Agnes Djurberg; Emilia Forsell; [2017]
  Keywords : entréplats; kulturvärden; naturvärden; slingor; tätortsnära natur; Västra Järvafältets naturreservat;

  Abstract : Syftet med uppsatsen är att med hjälp av landskapsarkitektur skapa förutsättningar för människor att besöka ett tätortsnära skyddat naturområde. För att specificera syftet har vi utgått från frågan: Hur kan en entréplats och slingor med målpunkter gestaltas för att visa upp natur- och kulturvärden i Västra Järvafältets naturreservat i Järfälla? Västra Järvafältets naturreservat är ett tätortsnära naturområde i Järfälla som ligger nordväst om Stockholm. READ MORE

 5. 5. Vilka åtgärder kan vidtas för att förebygga fågelkollisioner vid Trollhättan-Vänersborgs flygplats?

  University essay from SLU/Dept. of Energy and Technology

  Author : Anna Axelsson; [2016]
  Keywords : fågel; flygplan; fågelkollision; Trollhättan; Vänersborg; fiskmås; skata; kråka; kanadagås; skrämsel;

  Abstract : Flygplatsområdens generella lämplighet för häckning och födosökande gör dem till attraktiva men riskfyllda platser för fåglar att uppehålla sig på. Kollisioner mellan flygplan och fåglar orsakar problem ur såväl ekologiskt som samhällsekonomiskt och säkerhetsmässigt perspektiv. READ MORE