Essays about: "får"

Showing result 1 - 5 of 2214 essays containing the word får.

 1. 1. Abode - Memories of houses

  University essay from Göteborgs universitet/Steneby - Institutionen för Konsthantverk och Design

  Author : Carina Fogde; [2020-07-09]
  Keywords : House; Louise Bourgeoise; Chaharu Shiota; Chaharu Shiota; Efva Lilja; Margaretha Rossholm Lagerlöf;

  Abstract : My exam work is based upon the process of forming Metal, from a concept to finished form, my purpose was to find new ways in my working method and highlight the process, in the theme of Abode- memories from houses. I have focused on the texture of my house and the body of the house. READ MORE

 2. 2. EN UTVÄRDERING AV AGELABS VISNINGSRUM FÖR VÄLFÄRDSTEKNIK

  University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Author : Helena Lager; Amanda Weber; [2020-04-15]
  Keywords : Interactive environment; elderly; welfare technology; participation; Occupational therapy;

  Abstract : Bakgrund I dagens samhälle ökar den äldre befolkningen. Samtidigt ökar även digitalisering av samhället och användandet av vardagsteknik, såsom smartphones och datorer, vilket ställer krav på användaren. Då många äldre personer saknar kunskap och förståelse för nyttan av tekniken riskerar de därmed att exkluderas i samhället. READ MORE

 3. 3. I Peter Pans fotspår : växter för lek på förskolegården

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Tina Johansson; [2020]
  Keywords : växter; förskolegård; funktion; Peter Pan; fantasi; slitstarka växter; grön lekmiljö; barn;

  Abstract : Intresset för den här studien har byggts på genom åren. Barn och unga har alltid engagerat mig och mitt tidigare arbete som lärare och förskolelärare har gett mig god insikt i barns lekutveckling och lärande. READ MORE

 4. 4. Lek för alla : ett idéförslag för inkluderande lek vid Lundbyparken i Örebro

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Marluz De Leon Gonzalez; [2020]
  Keywords : inkludering; inkluderande lek; inkluderande lekmiljö; naturlek;

  Abstract : De flesta lekplatser som finns idag är inte utformade för att barn med och utan funktionsnedsättningar kan göra lekaktiviteter tillsammans eftersom det saknas riktlinjer. Planerare, landskapsarkitekter och andra designers saknar kännedom i hur man gestaltar inkluderande lekmiljöer som bidrar till gemensamma lekupplevelser för alla individer. READ MORE

 5. 5. "I'm Going Away Now" : Posthumanism and the End of the Anthropocene in Margaret Atwood's Oryx and Crake

  University essay from Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Author : Evelina Magnusson; [2020]
  Keywords : Oryx and Crake; Margaret Atwood; posthumanism; Anthropocene; Oryx and Crake; Margaret Atwood; posthumanism; antropocen;

  Abstract : This essay explores the themes of posthumanism and the Anthropocene in Margaret Atwood’s novel Oryx and Crake. It analyses how the novel describes humanity’s effects on the earth in the novel and its human and non-human inhabitants, during the geological era that is called the Anthropocene. READ MORE