Essays about: "föl"

Showing result 1 - 5 of 72 essays containing the word föl.

 1. 1. Prevalensen av rörelseasymmetrier hos föl : en jämförelse mellan ridhästföl och travhästföl

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Olivia Nordberg; [2022]
  Keywords : rörelseasymmetri; föl; hälta; objektiv rörelseanalys;

  Abstract : Ortopediska skador är ett vanligt problem hos sporthästar, ofta med hälta som följd. Tidigare studier har observerat att hästar som anses friska av ägaren ofta har ett asymmetriskt rörelsemönster som vid en objektiv bedömning bedöms som hälta. READ MORE

 2. 2. Klinisk effekt av fenbendazol hos föl med naturlig Parascaris univalens-infektion

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Julia Strandberg; [2021]
  Keywords : häst; spolmask; Parascaris spp.; Parascaris univalens; avmaskning; anthelmintika; resistens; bensimidazoler; fenbendazol;

  Abstract : Hästens spolmask, Parascaris spp., är vanligt förekommande hos föl och unga hästar. En individ som infekteras kan få sjukdomstecken från luftvägarna, men även nedsatt tillväxt och bukighet kan ibland ses. READ MORE

 3. 3. Beskrivning och uppföljning av elitauktionsföl 2011-2020 inom svenskt varmblod

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Agnes Dahlgren; Wilma Östlin; [2021]
  Keywords : Häst; SWB; föl; elitfölauktion;

  Abstract : Varje år föds cirka 2500 svenska varmblodsföl och för att skapa ett forum för svenska elitföl där uppfödare och köpare kan mötas arrangeras SWB:s elitfölauktion, under SWB equestrian weeks varje höst. Idag finns ingen sammanställd statistik som beskriver vad som karaktäriserar de föl som selekteras till SWB:s elitfölauktion eller de föl som säljs till de högsta priserna. READ MORE

 4. 4. Användningen av pro- och prebiotika till häst

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Malin Hägg; [2021]
  Keywords : mjölksyrabakterier; saccharomyces cerevisiae; frukto-oligosackarider; bakterier; foder; grovtarmsjäsare;

  Abstract : Hästen får största delen av sin energi genom mikrobernas fermentationen av fiber i grovtarmen. Miljön i grovtarmen är känslig och tillstånd som kolik, kolit och diarré hos häst har kunnat associeras till en obalans i grovtarmens bakterieflora. READ MORE

 5. 5. Förekomst av smärtbeteende hos ston under de sista två veckorna av dräktigheten : en pilotstudie

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Sandra Sofia Lindlöf Äikäs; [2021]
  Keywords : häst; fölning; smärtbeteende; tidsbudget;

  Abstract : Det kan vara en spännande process att ha ett dräktigt sto och invänta en fölning. Den exakta tidpunkten för fölningen är oftast svår att bedöma vilket leder till långa nätter med fölvaka. När tidpunkten för fölning kommer kan det plötsligt uppstå komplikationer som kräver snabba åtgärder. READ MORE