Essays about: "föräldradjur"

Found 5 essays containing the word föräldradjur.

 1. 1. Risker och fördelar för juverhälsan vid kombinerad digivning och mjölkning

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Hugo Muhrbeck; [2019]
  Keywords : mjölkko; djurhälsa; djurvälfärd; mjölk; mjölkkvalitet;

  Abstract : Intresset för en mer naturlig djurhållning ökar både hos konsumenter och mjölkbönder i Sverige och Europa. För att öka djurens möjlighet till ett mer naturligt liv kan man låta kalven gå med mamman under hela eller delar av mjölkutfodringstiden. READ MORE

 2. 2. Panosteit hos hund : möjliga etiologier

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Marie Häggmark; [2017]
  Keywords : hund; panosteit; enostosis; hälta; växande; stora raser; tillväxtrubbning;

  Abstract : Panosteit är en sjukdom som förekommer över stora delar av världen och karakteriseras av intramembranös benbildning i det medullära benet. Sjukdomen drabbar främst växande hundar av stora raser. Schäfrar anses vara predisponerade för sjukdomen och hanhundar drabbas i större utsträckning än tikar. READ MORE

 3. 3. Föräldradjur inom slaktkycklingindustrin : välfärdsproblem och försök till åtgärder

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Madeleine Bichel; [2016]
  Keywords : broiler; slaktkyckling; föräldradjur; välfärdsproblem; foderrestriktioner; feed restrictions; broiler breeders; welfare problems;

  Abstract : Dagens slaktkycklingindustri har medfört flera välfärdsproblem för de avelsfåglar (föräldradjuren) som används för att producera slaktkycklingar och detta arbete syftar till att ge en överblick över dessa välfärdsproblem samt redogöra för eventuella försök till åtgärder som gjorts. De mest uppmärksammade problemen handlar om foderrestriktioner samt aggressiva beteenden vid parning. READ MORE

 4. 4. Renal dysplasi hos hund : en analys av klinisk bild och patogenes

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Rebecca Axelsson; [2016]
  Keywords : renal dysplasi; hund; patogenes; kronisk njursvikt; diagnostik;

  Abstract : Renal dysplasi är en progressiv njursjukdom som rapporterats hos ett flertal hundraser runtom i världen. Sjukdomen definieras som en oorganiserad utveckling av njurparenkym orsakat av onormal differentiering. READ MORE

 5. 5. Genetic variation in local Swedish sheep breeds

  University essay from SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Author : Linnea Dahlberg; [2012]
  Keywords : sheep; genetic diversity; microsatellite; får; allmogefår; mikrosatellit;

  Abstract : Sheep have played a very important part in rural history. In Sweden there were many kinds of small native breeds, kept for their meat and fleece. Women cared for the flock that often had very little to feed on during the cold and sometimes harsh winter months. READ MORE